TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programları 2021/1 Çağrıları Açılıyor

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri ve Çağrı Kapsamları belirlendi.

Başvurular, 04.01.2021 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Duyurusu:

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

  • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
  • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
  • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
  • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrı Duyurusu

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

  • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
  • İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

Bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.