TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında; Burs Destek Süreleri ve Aranan Kriterler İle İlgili Değişiklikler

Bilindiği gibi, özel sektör kuruluşlarında doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülmekte olan 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında; programın iyileştirilmesine yönelik yürürlükteki projelerde görev alan proje yöneticisi/yürütücüsü, akademik danışman, bursiyer, sanayi danışmanı ve diğer paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır.

Bu bağlamda; 2020 yılı çağrısı ile birlikte burs destek süreleri ve burs verilecek öğrencilerde aranan kriterler ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda belirtilen değişiklikler; 2018 ve 2019 Çağrısı kapsamında desteklenen tüm projelere uygulanacaktır.

Buna göre;

2019 çağrısında yer alan

Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi,tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak 48 ay sonunda, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir. Ancak eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz.”

maddesi

  1. Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak48 aysonunda, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilecektir.

Ancak, eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 12 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 14 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmayacaktır.

  1. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitiren bursiyerlerin bursları, mezun oldukları ay itibarıyla sona erdirilecektir.

olarak değiştirilmiştir.

Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak.”

maddesi

  1. Bilimsel hazırlık hariç olmak üzere tezli yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için eğitiminin en geç 6. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 8. dönemindeolmak.

olarak değiştirilmiştir.