Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısında Değişiklik Yapıldı

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Çağrı Duyurusuna ilişkin yapılan son değişiklikte başvuru tarihleri değişmiştir. Sipariş Ar-Ge – 2020 Çağrısına başvuru için son tarihler aşağıdaki gibidir:

Eski: Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020

Yeni: Ön kayıt için son tarih: 01 Eylül 2020, saat 17:30

Çağrı Kapsamı:

 • Tedarikçi – Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),
 • Müşterisi belirli bir ürün için Ar-Ge,
 • Yalnızca KOBİ (tedarikçi) desteklenir,
 • TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge desteği verir,
 • Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip eder,
 • Proje sonrası ticarileşme izlenir.

Kimler Başvurabilir:

Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması gerekmektedir. Tedarikçi kuruluş KOBİ olacaktır.    

Çağrı Bütçesi:

 • Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Proje Süresi:

Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

Destek Oranı:

Yalnızca Tedarikçi Kuruluş (KOBİ) desteklenir.

 • Müşteri, projenin gidişatını ve giderlerin uygunluğunu değerlendirir. Tedarikçi KOBİ ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak tutarı belirler.
 • Müşteri kuruluş dönemsel harcama tutarının % 40’ını tedarikçi Kuruluş hesabına yatırır.
 • TÜBİTAK izleyici görevlendirerek değerlendirir ve Dönemsel Desteklemeye Esas Harcama tutarını belirler ve bu tutarının %40’ını Tedarikçi KOBİ’ye öder.    

Çağrıya İlişkin detaylı bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.