KOSGEB KOBİGEL İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;


– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.


Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.


– 
2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

– KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7.İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8.İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

 

Desteklerle ilgili detaylı bilgi almak için Alkaze iletişim sayfamızdan uzmanlarımıza hızlıca ulaşabilirsiniz.