TÜBİTAK 2. Dönem Ön Kayıt Başvuruları

TÜBİTAK Ön Kayıt Başvuru

“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programlarının Ön Kayıt Başvuruları İçin Son Tarih:10/08/2020

ÇAĞRININ GEREKÇESİ VE AMACINI TEKRARDAN HATIRLAYALIM

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

  • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

Otomotiv Alanına Yönelik Detaylar

Sağlık Alanına Yönelik Detaylar

Makina İmalat Alanına Yönelik Detaylar

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Detaylar

ÖN KAYIT İÇİN SON TARİH: 10.08.2020 (Saat 17:00)

KOBİ’lerin proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı alması gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır. Çağrı Kapanış Tarihi ise 02.09.2020 (Saat 23:59)

Desteklerle ilgili detaylı bilgi almak için Alkaze iletişim sayfamızdan uzmanlarımıza hızlıca ulaşabilirsiniz.