İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı KOBİGEL Çağrıları Açıldı

KOBİGEL İmalat Sanayinde Dijitalleşme

KOBİGEL çağrısı kapsamında, KOBİ’lere, 300 bin TL’si geri ödemesiz (hibe) olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti,
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri,
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri,
 • Yapay Zekâya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri,
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik,
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri,
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,
 • 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı,
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı,
 • 61 Telekomünikasyon,
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Personel Giderleri

90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek üst limiti vardır. Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.

Makine-Teçhizat Giderleri

850.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limiti vardır. Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

Yazılım Giderleri

100.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limiti vardır. Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) ve Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri destek kapsamındadır.

Hizmet Alım Giderleri

200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limiti vardır. Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Proje hazırlama danışmanlığı gideri, Belgelendirme giderleri ve Test ve analiz giderleri destek kapsamındadır.

Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK çağrısıyla ilgili duyurularımıza linkten ulaşabilirsiniz.