TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Otomotiv Alanına Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

 Otomotiv Alanı -Otomotivde Gömülü Sistemler

Otonom Sürüş Teknolojileri:

Akıllı, güvenli, yapay zekâ ve yapay zekâ temelli otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-6
Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Özel, ticari ve toplu taşım araçlarına yönelik sürücü davranışları, trafik etkileşimleri, hava durumu, ortam ve altyapıların modellenmesi
• Sürüş otonomisini artırmaya yönelik veri toplama, işleme ve yapay zekâ temelli öğrenme simülasyonları
• Güvenilir otonom sürüş teknolojilerine yönelik derin öğrenme modelleri: Sensör, görüntüleme, lazer tarama, arttırılmış gerçeklik, yapay zekâ
gibi teknolojiler kullanılarak otonom araçlarda güvenlik çözümleri
• İleri sürüş sistemleri için yapay zekâ yazılımları
• Tarım sektöründe kullanılan araçlar için yerli otonom (dümenle) sürüş teknolojileri

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Sürücü Destek ve Güvenlik Sistemleri:

Otomotiv sektöründe sürücü destek ve güvenlik sistemlerine yönelik mekatronik ve elektronik kontrol teknolojilerinin (sensörler, elektronik kontrol
üniteleri ve entegre sistemler) geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• İleri Sürüş Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi: Şerit ihlali uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yaya uyarı sistemi, mesafe koruma uyarı sistemi,
sürücü dalgınlık uyarı sistemi, trafik işareti, sinyalizasyon ve yol koşulları uyarı sistemi, gece sürüş destek sistemi, elektronik stabilite sistemi, yanal
kayma kontrolü, devrilme engelleme sistemi, adaptif sürüş kontrol sistemi (takip mesafesi koruma yeteneği ile), çarpışma erken uyarı ve hazırlık
sistemi, otomatik park etme sistemi, 360 derece ortam algılamaya dayalı, haritalama, konumlama ve yol planlama sistemi, konum girdilerini
algılanması, geniş açılı ön ve geri görüş kameraları,
• İleri Sürüş Destek Sistemlerinin (ADAS: Advanced Driver Asistance Systems) geliştirilmesinde gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının ve bu
altyapı üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesi
• Donanım ve yazılım altyapısı ile, ADAS uygulamaları için uygun elektronik kontrol ünitesi (EKÜ) geliştirilmesi ve bu ünitenin üzerinde koşacak
“gerçek zamanlı” işletim sistemi seçimi, uyarlanması ve çevre birim (peripheral) sürücülerinin (driver, BSP) geliştirilmesi
• ADAS uygulamaları için gerekli algılamaları yapabilen ve algılayıcılardan gelen ham datayı işleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştüren değişik algılama
birimlerinden gelen bilgileri analiz edip tutarlı sonuç çıkarma algoritmalarını destekleyen sistemlerin geliştirilmesi
• Oluşturulan genel amaçlı altyapıyı kullanan, verilmiş örneklere veya benzeri uygulamalara yönelik, aşağıdaki teknik özelliklere sahip ileri sürüş
destek ürünlerinin geliştirilmesi
• Otomotiv gerekliliklerine uygun mikrodenetleyici ve çevre birimlere (CAN, LIN, DIO, AIO, vb) sahip ve güncel ulusal/uluslararası otomotiv uygulama
standartlarına uygun

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

V2X Etkileşim Teknolojileri:

Yeni Nesil Araç-Araç (V2V), Araç-Altyapı (V2I), Araç-Sürücü(V2D) ve benzeri V2X etkileşim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Geliştirilen teknolojiler IEEE 802.11p ve WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) standartlarına uygun olmalıdır.
• Araç içi ve dışı sensörlerden toplanan verileri, ortam ve trafik verilerini toplayabilen ve iletebilen sistemler
• Hava ve yol durumu, trafik durumu, sürücü davranışları verilerini kablosuz ağlardan gerçek zamanlı iletebilen ve ağ üzerinden komut alabilen
sistemler
• Yayalar, trafik işaretleri, diğer araçlar ile ilgili algılama sistemleri ve ses, görüntü ile komut alma sistemleri
• Trafik emniyeti uygulamalarına yönelik V2X ürün ve teknolojiler
• Trafik verimliliği uygulamalarına yönelik V2X ürün ve teknolojileri
• Katma değerli servis (value-added services) uygulamalarına yönelik V2X ürün ve teknolojileri
• Haberleşme katmanlarında [fiziksel (physical), bağ(link), ağ(network), taşıma (transport), vb] oluşan problemlere yönelik çözümler
• V2X benzetim (simulator) yazılımları ve simülasyonları
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında belirlenen kritik
ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Sürücü Destek ve Güvenlik Sistemlerine İlişkin Arayüzler:

Otomotiv sektöründe sürücü destek ve güvenlik sistemlerine yönelik kullanıcı taleplerini/girdilerini algılayan ve geri bildirim
sağlayan insan makina etkileşim bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki
Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• İleri Sürüş Destek Sistemlerinde insan-makina arayüzleri: Kullanıcının hareket/ses /görüntü ve benzeri girdilerini algılama
sistemleri, görsel/işitsel/haptik geri besleme sistemleri, Head up Display (HUD) sistemleri
• Araç kullanımında algısal yükü arttırmayacak ve dikkat dağınıklığına yol açmayacak kullanıcı-makina etkileşim
sistemlerinin geliştirilmesi
• Otomotiv gerekliliklerine uygun mikrodenetleyici ve çevre birimlere (CAN, LIN, DIO, AIO, vb) sahip ve bileşen bazlı yazılım
tasarım modelini temel alan destek sistemlerine yönelik arayüzler
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında
belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar

Otonom veya yarı-otonom konsept araçların yerli otonom sürüş teknolojileri kullanılarak geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Yerel hizmetlere yönelik (kent temizlik işleri, peyzaj düzenlemesi ve benzeri) otonom veya yarı otonom araçların geliştirilmesi
• Sağlık sektöründeki acil hizmetlere (ambulans, nakil, ilaç tedariği, kan tedariği ve benzeri) yönelik otonom veya yarı otonom
araçların geliştirilmesi
• Toplu taşımaya yönelik otonom veya yarı otonom araçların geliştirilmesi
• Özel amaçlı araç tasarımları (Yaşlı ve engellilere yönelik araçlar, dar yollara girebilecek itfaiye ve kurtarma araçları, apron hizmet
araçları, çok fonksiyonlu modüler yapıda araçlar vb.)
•Şehir içi ulaşıma uygun, kolay park edilebilen küçük konsept araçlar (İki, üç veya dört tekerlekli elektrikli/hibrit/fosil/alternatif yakıtlı)
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019 kapsamında belirlenen
kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir

Hafif Metal ve Alaşımlar:

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere alüminyum ve magnezyum gibi hafif metal ve alaşımların geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Mekanik, Metalurjik ve Isıl İşlem Özelliklerinin Gösterimi: Güncel standartlarda belirtilen teknik özelliklere sahip; levha halindeki
malzemeler için yüzey kalitesi yüksek, büküm özellikleri gelişmiş, korozyon direnci yüksek/iyileştirilmiş
• Şekillendirme, İşleme ve Birleştirme Yöntemlerinin Gösterimi: Yüksek derin çekilebilirliğe sahip, yüksek sıcaklık mekanik
özellikleri geliştirilmiş
• Malzemelerin oda sıcaklığı ve proses sıcaklığında mekanik özelliklerinin, akma eğrilerinin, FLD eğrilerinin gösterimi
• Malzemelerin mikroyapı ve mekanik özelliklerine soğuk deformasyon ya da ısıl işlem süreçlerinin etkisinin araştırılması
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında
belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Yüksek Performanslı Malzemeler ve Teknolojileri:

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yüksek performans ve mukavemete sahip ve hafifleştirmeye yönelik ileri malzemelerin ve parçaların geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Polimer Kompozitler ve Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi:: Polimer işleme yöntemleriyle [ekstrüzyon, enjeksiyon, RTM (Resin Transfer Molding) ve benzeri]
polimer kompozitler; seri üretime uygun üretim yöntemleri; polimer kompozitlerin mekanik, termal, kimyasal karalılık, proses edilebilirliğinin v.b. özelliklerinin
belirlenmesi; elastomer ve kompozitlerinin geliştirilmesi, üstün performanslı lastik geliştirlmesi
• Polimer Kompozit Parça Tasarım ve Üretim Yöntemleri: Belirlenen polimer kompozit parçaya uygun tasarım ve simülasyon yöntemlerinin seçilmesi; üretim
yöntemine göre proses parametrelerinin belirlenmesi, hazırlanan kompozit parçanın farklı birleştirme yöntemlerinin belirlenmesi; kompozit parçanın termal,
mekanik, kimyasal kararlılık gibi özelliklerinin gösterimi; yüzey işlenebilirlik özelliklerinin belirlenmesi
• Elektrik ve otonom araçlara yönelik ileri malzemelerin geliştirilmesi: Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı termoplastikler (poliamid (PA),
yüksek performanslı silikonlar, polikarbonat (PC) v.b.) ve bunlardan üretilmiş elyaf takviyeli kompozitlerin geliştirilmesi
• Polipropilen (PP), Poliüretan (PU), Polivinil klorür (PVC), Akrilonitril Butadien Stiren (ABS), Polikarbonat (PC) temelli yüksek performanslı malzemelerden parça
geliştirilmesi
• Termoset/Termoplastik Esaslı Prepreg ve Preformların geliştirilmesi ve üretilmesi
• TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizatlardan) yenilikçi otomotiv parçalarının geliştirilmesi ve üretilmesi
• Maliyet etkin teknolojilerin (geri dönüşüm ve proses optimizasyonu vb.) geliştirilmesi ve yüksek performanslı malzemelerin üretiminde kullanılması
• Kendi kendini temizleyen boya ve araç camı kaplamaları, kendini tamir eden boyalar.
• Fren diski, balata, baskı balata, piston, biyel kolu, elektrik kontak metal matriksli kompozitlerin üretimi ve yeni malzemelerin geliştirilmesi, segman, krank mili, dişli
vb. malzemelerin geliştirilmesi ve kaplanması.
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Yüksek Mukavemetli Çelik

Otomotiv sektörüne yönelik maliyet etkin, yüksek oranda geri dönüştürülebilir yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler (AHSS –
Advanced High Strength Steel) ile yenilikçi şekillendirme ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• DP (Dual Phase), TRIP (Transformation Induced Plasticity) çeliklerin mekanik, metalurjik, ısıl işlem özellikleri
• Nano-kaplamalar ile çeliğe ek özellikler kazandırılması
• Metalik malzemelerin sertleşme, temperleme, tavlama gibi ısıl işlemlerin belirlenmesi
• Şekillendirme, işlenebilme ve birleştirilme yöntemleri
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında
belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Hafif Metal ve Alaşımlardan Parçalar:

Otomotiv sektörüne yönelik aluminyum ve magnezyum alaşımları ile araç/komponent tasarımı ve geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Araç güvenliğine yönelik komponentlerin tasarımı ve sanal simülasyonu
• Sanal modelleme ve gerçek imalat arasındaki olabilecek farklı sonuçları değerlendirerek sanal tasarım yöntemlerinin
geliştirilmesi
• Sanal çarpışmaların yapılması ve gerçek çarpışma testleriyle karşılaştırılması
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında
belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir

Yenilikçi Mühendislik Plastikleri, Elastomerler ve Kompozitler

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yüksek performans ve mukavemete sahip, hafifleştirmeye ve diğer fonksiyonel özelliklerin kazandırılmasına
yönelik polimer esaslı malzemelerin geliştirilmesi için Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır

• Fonksiyonel ve Yenilikçi Özelliklere Sahip Polimer Matriks: Optimum fiziksel, kimyasal ve yaşlanma özelliklerine sahip termoset, termoplastik ve
elastomerlerin yeni teknikler ile geliştirilmesi
• Kendi kendini tamir eden (self repairing) ve şekil hafızalı (shape memory) malzemeler
• Termoset/Termoplastik Esaslı Prepreg ve Preformlar: Hotmelt ve buna benzer sistemlerle üretilen termoset prepregler; enjeksiyon, ekstrüzyon v.b.
gibi yöntemlerle elde edilen termoplastik prepreg ve/veya preformlar, diğer teknikler ile üretilebilecek üç boyutlu preformlar
• Polimer Kompozitler: Akıllı nanotaşıyıcılar ile malzemelerin çok katmanlı korunumu, elyaf yada değişik tipte dolgu (kısa fiber, mikro/nano partikül v.b.)
içeren polimer matriksli kompozitlerin tasarımı, yeni ve fonksiyonel yapıların ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
• Hibrit/Sandviç Kompozit Malzemeler: Hibrit / sandwich sistemlerin tasarımı, bu yapılarda kullanılacak bileşenlerin ve birbiriyle uyumluluğu, proses
edilebilirlikleri, farklı birleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, yüzey işleme yöntemlerinin geliştirilmesi
• Elyaf ve Elyaf Matriks Arayüz Uyumlaştırıcıları (Sizing): Termoset ve termoplastik matriksle optimum uyumluluk sağlayacak farklı elyaflara
uygulanabilecek sizinglerin geliştirilmesi, elyaf/matriks arayüzey özelliklerinin ve bu yapıların kompozitlerin performansına etkisinin belirlenmesi
• Fonksiyonel ve yenilikçi TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizat) malzemeler (FR-Yanma geciktirici özelliği, mekanik
dayanım arttırılmış vb.)
• Geri dönüşüm ve maliyet etkin yöntem/teknolojilerin hedef malzemelerin üretiminde kullanımı
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında belirlenen kritik
ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Yüksek Mukavemetli Çelikten Parçalar:

Otomotiv sektörüne yönelik yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler ile araç/komponent tasarımı ve geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Yüksek mukavemetli çeliklerin araç tasarımında kullanımına yönelik yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri
• Araç güvenliğine yönelik komponentlerin tasarımı ve sanal simülasyonu
• Yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler kullanılarak üretilen araç ve komponentlerin performans (yorulma ve çarpışma) testleri
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019” kapsamında
belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Şarj Ekosistemi Teknolojileri:

Hibrit ve elektrikli araçların yaygın kullanımına imkan tanıyacak şarj ekosistemi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik
Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:

• Taşınabilir, kablosuz, çok amaçlı, hızlı şarj istasyonları
• Modüler plug-in sistemleri
• Menzil uzatmaya yönelik tasarlanmış sistemler
• Akıllı şebeke teknolojileri: Araç-şarj altyapısı-şebeke arasındaki bağlantıyı fonksiyonel ve akıllı hale getirecek V2G (araçtan
şebekeye) teknolojiler
• Maliyet etkin, düşük güç şarj sistemleri
• Yüksek güç şarj altyapılarının şebekelerle akıllı entegrasyonu
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019”, “Yerlileşme Programı”,
“İleri Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

İleri Batarya Teknolojileri:

Hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yüksek teknoloji batarya teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik
Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:

• Türkiye’de bulunan yerli hammaddelerin kullanılarak pil elektrotları, elektrolitleri, akım toplayıcı malzemeler ve pil paketleme
malzemelerini kullanmaya yönelik teknolojiler içeren projeler
• Daha yüksek enerji yoğunluğu elde edilen Lityumca zengin katot ve karbon çok daha yüksek kapasiteli anotlar ile üretilen
Post-lityum pil teknolojileri.
• Geleceğin yüksek enerji yoğuluklu potansiyeli yüksek metal hava, metal iyon ve organik piller, İnce film ve tümden katı pil
teknolojileri
• Daha az hacimli, daha yüksek enerji yoğunluğunu gözeten, hızlı şarj edilebilir, geri dönüştürülebilir, küçük modüller halinde
değiştirilebilen bataryalar
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019”, “Yerlileşme
Programı”, “İleri Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Özel Sektör
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir

 

İleri Batarya ve Enerji Yönetim Sistemleri:

Hibrit ve elektrikli araçların kritik bileşenlerinden biri olan ileri batarya ve enerji yönetim sistemlerinin yeni yükselen dijital
teknolojilerle performanslarının artırılması ve fonksiyonlarının iyileştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8
Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:

• Güvenlik yönetimi: aşırı şarj/deşarj, yüksek sıcaklık, yüksek şarj akımı, kısa devre gibi durumları önceden tahmin etme, ikaz etme ve önlem alma
• Veri işleme ve haberleşme: Şarj durumu tahmini, SOH/SOC -State of Health/State of Charge- gerçek zamanlı ölçümü
• Ölçüm ve görüntüleme: Dağıtık sıcaklık ölçümü, hücre-modül-batarya gerilim ölçüm doğruluğu, parametre ölçüm sıklığı
• Yapay zekâ tabanlı yazılımlarla iç direnç, kapasite (yük sayımı), gerilim, öz deşarj, şarj / deşarj çevrimi sayımı özellikleri dikkate alınarak pasif /
aktif dengeleme ve karar verebilme özelliği
• Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji dağılımını optimum seviyede yönetebilmesi, hızlanma ve normal sürüş sürecinde tasarruf
modu devrede olduğunda enerjinin verimli tüketilmesini sürücüyü yönlendirerek veya doğrudan aracı kontrol ederek sağlaması
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi 2016-2019”, “Yerlileşme
Programı”, “İleri Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Çağrı Başvuruları Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Ekibimiz ile İletişime Geçin.