TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Makina İmalat Alanına Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularının detaylarını sizler için derledik.

Makina İmalat Alanı – Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri

Akıllı Robotik Sistemler:

Sanayinin Dijital Dönüşümüne ilişkin akıllı robotik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Hareket/seyrüsefer (navigation)/tutma planlamaya yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Görev, manipülasyon ve montaj planlamaya yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Otomatik hata tespitine yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi (öngörülü bakım vb.)
• Robot öğrenmesine (insandan görev öğrenmesine) yönelik yapay zekâ tabanlı algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• İşbirlikçi (collaborative) robotik (fiziksel insan-robot ve robot-robot etkileşimine imkan veren) algoritma ve sistemlerin
geliştirilmesi
• Birlikte senkronize çalışıp, ortama adapte olabilen çok erkinli (multi-agent) algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Otonom gezgin robotlara ve gezgin manipülatörlere yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Otomatik akıl yürütmeye yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Görüntü işlemeye yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi
• Bulut entegrasyonuna yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

İleri Kontrol Teknolojileri

Akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin bileşeni olarak kontrolörlerin ve kontrol teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Robot kontrol ünitesi geliştirilmesi
• Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin geliştirilmesi
• PC tabanlı modüler ve güncellenebilir otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi
• Gömülü sistemlerin geliştirilmesi
• Enkoder işleyebilen; hız hesabı ve interpolasyon yapabilen yardımcı kartların (daughter board) geliştirilmesi
• Görüntü işlemeye yönelik yardımcı kartların (daughter board) geliştirilmesi
• Robot sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonuna yönelik yazılımların geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:
• Yaygın haberleşme protoköllerini (profinet, profibus, ethercat, canbus vb.) destekleyebilen ve yeni protokollerin eklenebileceği yapıda olması
• Görüntüleme, ölçüm vb. sistemler ile entegre edilebilir modüler yapıda olması
• Akıllı servo motor sürücüsü (örneğin 50 W – 5 KW arası güçlerde), servo motorları sürebilecek kabiliyette olmalı; akım, pozisyon ve hız modlarında çalışabilmeli
• Profinet, profibus, ethercat, canbus ve benzeri haberleşme protokollerini destekleyebilen modülaritede olması
• Akıllı servo motor sürücüsünin rejeneratif olması
• Robot programlama dilinin yazılacağı arayüzün yer aldığı gömülü bilgisayarın modüler olması
• Bilgisayarla gerçek zamanlı olarak belirli aralıklarla haberleşerek robot parametrelerini alması ve gösterebilmesi. Bu parametrelerin Yeni Sanayi Devrimi kapsamında transfer
edilebilir yapıda olması
• Yüksek seviyede hareket, görev planlama ve/veya öğrenme modülleriyle çalışabilir olması (Örneğin kaynak, paletleme, yükle-boşaltma, boya vb. kütüphaneler eklenebilmesi)
• Eksen sayısının modüler olarak artırılabilir olması
• Kinematik/dinamik modellerin tanımlanabilir olması
• Eksenler arası senkronizasyonu sağlayabilen

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji
Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Servo Eyleyiciler

 

Akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin bileşeni olarak servo eyleyicilerin geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Seri/paralel elastik eyleyicilerin geliştirilmesi
• Değişken esnekliğe sahip eyleyicilerin geliştirilmesi
• Dinamik hidrolik/pnömatik eyleyicilerde boyutların küçültülmesi ve/veya hassasiyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar
• Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyicilerin geliştirilmesi
• Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyicilerin geliştirilmesi
• İleri eyleyici teknolojilerin geliştirilmesi (elektro-polimerler, akıllı malzemeler, mikro-nano eyleyiciler vb.)
Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:
• Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe, yüksek güç/ağırlık oranına sahip servo eyleyicler
• Enkoder, resolver ve kuvvet sensörü gibi değişik sensörlerle entegre edilebilmesi
• Titreşim, sıcaklık, akım ve benzeri proses parametrelerini takip ederek öngörülü bakım yapacak sistemlerle entegre
edilebilmesi
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir

 

Yumuşak (Soft) Robotlar

Organik kimya, yumuşak yapılı malzeme bilimi (sıvılar, polimerler, köpük ve jel malzemeler gibi) ve robotik teknolojilerini biraraya
getiren yeni nesil yumuşak (soft) robotların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki
Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Esnek ve yumuşak malzemeler ile çalışabilecek hafifleştirilmiş ve maliyet etkin robotlar
• İleri ve keskin hareket kabiliyetine sahip, çevik robotlar
• Modüler yapılı ve/veya fiziksel yapısı ölçek değiştirebilen robotlar
• Yumuşak yapılı malzemelerin kullanıldığı üretim hatlarında verimlilik artışı sağlayacak nitelikte robotlar
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri

Akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi
6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Veri Toplama Kartı: Sürücülerinin entegre edilebilir modülaritede olması; Matlab, LabView ve benzeri kontrolör geliştirme
ortamlarında kontrolörlerin entegre edilebilmesi; Veri toplama kartının çok fonksiyonlu (en az 16 DI/DO, 16 AI, 6AO) olması
• Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi: Servo sürücülerinin pozisyon, hız ve akım modunda çalıştırabilmesi; farklı kontrol
algoritmalarının ve sensörlerin adapte edilebilir olması
• Harmonik, dairesel (cycloid) ve benzeri redüktör teknolojilerinin geliştirilmesi
• Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modüllerinin geliştirilmesi
• Kablo tahrikli sistemlerin geliştirilmesi
• Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/ esnek/ eksik tahrikli tutucuların (pnömatik, servo, hidrolik) geliştirilmesi (konvansiyonel
dışı)
• Kuvvet, tork ve dokunsal (tactile) sensörlerinin geliştirilmesi
• Lidar ve infrared sensörlerin geliştirilmesi
• IP özellikli, kendi kendine diğer sistemlerle iletişim kurabilen (IoT özellikli) sensörlerle entegre edilmiş bileşenlerin geliştirilmesi
• Esnek/modüler üretim sistemlerinin geliştirilmesi
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

İşbirlikçi (Kolaboratif) Robotlar

Sanayinin Dijital Dönüşümüne ilişkin imalat hatlarında kullanılmak üzere, insan-makina etkileşimine dayalı, yarı-otonom
işbirlikçi (kolaboratif) endüstriyel robotların ve ilgili yazılımlarının tasarımı, modellenmesi ve ürünleşmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-6 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Yenilikçi yapay zekâ temelli yazılımlarla insanlardan hareket öğrenebilen robotlar
• İmalat hatlarında bir veya birden fazla insanla/robotla koordine olabilen ve birlikte çalışabilen insan-robot takımları
• Maliyet etkin, güvenli, hızlı, esnek, kullanıcı dostu, belirlenen görevleri sorunsuz şekilde tekrarlayabilen robotlar
• İnsan-makina etkileşimi ve işbirliğine uygun navigasyon, ses ve görüntü işleme, komut alma gibi özelliklere sahip robotlar
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir

 

Otonom Robotlar:

Çeşitli sektörlerde verimlilik artışı sağlayacak, kendi kendine karar ve komut verebilen otonom robotların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Akıllı depo, ulaştırma, kargolama süreçlerinde kullanılacak otonom veya yarı-otonom robotlar Gömülü sistemler aracılığıyla sensör verilerini
değerlendirebilen robot yazılımları
• İmalat hatlarında insan hatalarını en aza indiren veya yokeden; Zararlı, tekdüze, tehlikeli veya zor işlerde riskleri azaltmak amacıyla kullanılacak yarı
otonom veya otonom robotların tasarlanması
• Diğer robotlarla ve/veya insanlarla otonom fiziksel ve/veya sözel etkileşime girebilen, etkileşimleri kendi karar sistemleriyle değerlendirebilen robotlar
• İnsan-robot takımlarının oluşturulmasına yönelik yarı-otonom robotların tasarlanması
• Tarım, tıbbi cerrahi, taşımacılık ve imalat sektörlerinde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotların tasarlanması
• Gömülü sistemler aracılığıyla sensör verilerini değerlendirebilen robot yazılımları
• Konumlama servislerinden mekan bilgisi alabilen ve otonom hareket edebilen robotlar
• Diğer robotlarla ve/veya insanlarla otonom fiziksel ve/veya sözel etkileşime girebilen, etkileşimleri kendi karar sistemleriyle değerlendirebilen robotlar
• İnsan-robot takımlarının oluşturulmasına yönelik yarı-otonom robotların tasarlanması
• Zararlı, tekdüze, tehlikeli veya zor işlerde riskleri azaltmak amacıyla kullanılacak yarı otonom veya otonom robotların tasarlanması

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, ÜniversitelerTercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Makina İmalat Alanı – Fabrika Otomasyon

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Yönetimi

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında akıllı fabrika sistemlerinde tasarım, üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinin tümünü
kapsayan ürün yaşam döngüsü yönetim (Product Lifecycle Management – PLM) sistemlerinin geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Müşteri segmentasyonu ve kişiselleştirilmiş ürün kavramlarını destekleyen sistemler ve bu sistemlerin ERP veya PLM
sistemleri ve MES sistemleriyle entegrasyonu
• Ürün doğrulama (yapısal tasarım/modelleme) faaliyetlerine yönelik dijital prototipleme araçlarının geliştirilmesi; ERP veya PLM
sistemleri ve MES sistemleriyle entegrasyonu
• Ürünün IoT uyumlu hale gelmesi ve hurdaya çıkana kadarki durum bilgilerinin toplanması ve analiz edilmesiyle ilgili
uygulamalar ve bu uygulamaların ERP veya PLM sistemleri ve MES sistemleriyle entegrasyonu
• Ürün yaşam döngülerini uzatma amacıyla mevcut ürün ve alt bileşenlerinin, tek tek veya bütünleşik şekilde yeni fonksiyonlarla
tekrar kullanılmasına yönelik proses, ekipman ve yazılımların tasarlanması
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir

 

Esnek ve Akıllı İmalat Teknolojileri:

Değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak imalat hattının yeniden düzenlenebilmesini sağlayan esnek, modüler ve akıllı imalat
teknolojilerine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Müşteri odaklı üretim yapılan alanlarda, imalat hatlarının yeniden düzenlenebilir (re-configurable) hale getirilmesi
• Kullanıcılardan talep verilerinin doğrudan imalat hattına yönlendirilebileceği entegre otomasyon sistemleri
• Verimlilik artışı sağlanmasına yönelik mevcut hatların modüler olarak iyileştirilmesi
• İmalat hatlarında hızlı fiziksel yapı değişimlerine olanak sağlayan yazılım ve donanım altyapıları
• Üretim hatlarının çok fonksiyonlu hale getirilmesi, birden çok ürünün birarada üretilmesine olanak sağlayacak şekilde esnek
hale getirilmesi

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Akıllı İmalat Yönetim Sistemleri (Manufacturing Execution systems – MES) Yazılımları:

Akıllı (dinamik/adaptif) üretim yönetim sistemlerinin, Bileşenlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Gerçek zamanlı verilerle üretim, kalite, bakım ve stok yönetimi sağlayabilecek yazılımlar (MES)
• Proses modelleme, değer akış zinciri optimizasyon sistemleri: Prosesleri gerçek zamanlı optimize edebilen ya da ilgili optimizasyona destek
sağlayan algoritmaları içeren karar destek ve diğer destek mekanizmalarını konsolide eden bütünleşik sistemler
• Fabrika içindeki malzeme (hammadde, yarı mamul, son ürün) hareketlerinin insansız/otonom hareketlerini sağlayan ve hat üzerindeki malzeme
tüketimini anlık olarak takip edebilen sistemler
• AGV (Automated Guided Vehicles) kontrol yazılımlarının geliştirilmesi (natural navigation / laser navigation / trafik kontrol sistemleri) ve ASRS, WMS
kontrol yazılımları ve bu yazılımların mevcut sistemlere entegrasyon katmanlarını içeren sistemler
• DSC (Distributed Control Systems) ve APC (Advanced Process Control) / MPC (Model Predictive Control) sistemleri ve durum tahmin (state
estimator) algoritmaları. Bunlarla entegre çalışabilen «Virtual Reality», «Augmented Reality» ve giyilebilir teknolojiler ile kullanılacak yazılımlar
• Görüntü tanıma/işleme teknolojileri
• Operatörlerin performansının izlenmesine yönelik yazılım teknolojileri
• Ürün (hammadde/ yarımamul/mamul) tanıma ve yönetim sistemleri
• Otomatik depolama, WMS veya bunların depo kontrol modüllerinin ve bu yazılımların mevcut sistemlere entegrasyon katmanlarını içeren modüllerin
geliştirilmesi
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene yönelik hazırlanan “Akıllı
Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.) Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir

İleri Otomasyon Sistemleri:

Ülkemizde sanayinin dijital dönüşümü için ihtiyaç duyulan otomasyon sistemlerinin yerli geliştirilmesine yönelik Teknolojik
Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Özellikle KOBİ’lerin ve imalat sektöründeki diğer işletmelerin, imalat hattında dijitalizasyonla elde edecekleri verimlilik artışının
fiziki gösteriminin yapılacağı model fabrikalar
• Halihazırdaki makina parkının sensörler, gömülü sistemler ve benzeri yazılımlar/donanımlar ile dijitalleşmesi
• Mevcut üretim hatlarının kullanım süresinin veya kapasitesinin artırılması amacıyla, dijitalleşmeye yönelik iyileştirme çalışmaları
• Yerli otomasyon yazılımları ve donanımlarıyla, öncelikle KOBİ’lerin imalat hatlarının dijital dönüşümü

Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Siber Fiziksel Sistemler:

Üretim-değer-hizmet zincirinin tüm aşamalarının dijital olarak izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesine imkan tanıyan, yerli
teknolojilerin kullanıldığı siber fiziksel sistemlerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Kimya, otomotiv ve yan sanayi, malzeme, makina imalat, beyaz eşya ve yan sanayi gibi imalat sektörlerinde tedarikçi-üretim
hattı-son kullanıcı verilerinin entegrasyonu
• Ulaştırma, lojistik, kargolama gibi hizmet sektörlerinde tüm süreçlerin modellenmesi, gerçek zamanlı veri akışının sağlanması,
dijital olarak süreçlerin kontrol edilebilmesi
• Üretim hatlarının ve süreçlerin ileri modelleme ve simülasyon teknolojileriyle “dijital ikiz”lerinin oluşturulması
• Üretim-değer-hizmet zincirinin tüm aşamalarının otonom olarak işleyebilmesi ve gerçek zamanlı raporlanabilmesine yönelik
teknolojiler
• Geliştirilen siber fiziksel sistemlerin siber güvenliğine yönelik yazılım ve donanımlar
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir

 

Makina İmalat Alanı – Eklemeli (Additive) İmalatı

Eklemeli İmalat Makinaları

Eklemeli imalatta kullanılacak üretim ekipmanlarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Metal toz püskürtme yöntemi: Minimum 800x800mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi
• Metal toz serme yöntemi kullanması: Minimum 500x500mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi
• Fiber lazer kullanılarak üretilecek ürün için gerekli yüzey hassasiyetinin sağlanması
• Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemlerinin geliştirilmesi
• En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continuous wave) fiber lazer rezonatör ve optik sisteminin geliştirilmesi
• Elektron ışın tabancası ve odaklama sisteminin geliştirilmesi
• Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemlerin geliştirilmesi
• 10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemlerinin geliştirilmesi
• Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo-optik tarama sisteminin geliştirilmesi
• Kompozit malzemeler kullanarak eklemeli üretim yapan sistemlerin geliştirilmesi
• Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemlerinin geliştirilmesi
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene yönelik hazırlanan “Akıllı
Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir

Eklemeli İmalat Malzemeleri

Eklemeli imalatta kullanılan yenilikçi ham malzemelerin ve çeşitli ham malzemelere uygun yazılım ve otomasyon sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Ham malzeme olarak kullanılan ürünlerin (Titanyum alaşım, paslanmaz çelik ve çelik alaşımları, Al, Co-Cr vb.) toz çapının
50µm’den küçük olacak şekilde üretilebilmesi için gerekli altyapının kurulması

• Uygun morfolojiye sahip metal toz üretimi
• Eklemeli imalat sistemleri için yeni malzemelerin geliştirilmesi (metal, seramik, polimer, kompozit, biyo-uyumlu, süper alaşım)
• Çok malzemeli polimer tabanlı eklemeli imalat sistemlerinin ve hibrit sistemlerin geliştirilmesi
• Eklemeli imalata yönelik toz malzemelerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
• Eklemeli imalat malzemelerinin sağlık, gıda ve çevre etkilerinin araştırılması
Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Özel Sektör
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.