TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularının detaylarını sizler için derledik.

 BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği

Büyük Veri Analitiğinde İleri Araştırmalar:

Büyük veri analitiği konusunda mevcut yöntemlerin ötesinde ileri analiz yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri araştırmalara odaklanacaktır:
• Büyük veride yenilikçi veri madenciliği uygulamaları
• Örüntü ve eğilim analizleri için yöntemler
• Yenilikçi matris analizleri (Matrix factorization)
• İşbirliği, ilişkilendirme ve ağ analizleri
• Sağlık, enerji, havacılık ve uzay, otomotiv ve lojistik gibi güvenliği kritik sektörler (safety critical) sektörlerde HPC olmadan
çözülemeyecek karmaşık problemlerin çözümüne ilişkin çalışmalar
• Parçacık fiziği, kuantum fiziği, nükleer fizik, moleküler modelleme gibi uç bilimsel araştırmaların ihtiyaç duyduğu HPC
çalışmaları
• Dağıtımlı Hesaplama (grid computing) uygulamaları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir

 

Büyük Veri Güvenliği:

Büyük veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Bulutta veri gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi
• Bulutta veri mahremiyetini geri dönülebilir veya dönülemez yöntemlerle sağlayan uygulamaların geliştirilmesi
• Bulut Erişimi Güvenlik Aracısı (CASB – Cloud access security broker) sistemlerinin geliştirilmesi
• Bulutla etkileşimde güvenliğin sağlanması (kimlik doğrulama, bütünlük, gizlilik)
• Çok kiracılı sistemlerde kiracılara ve/veya bulut hizmet sağlayıcısına karşı veri mahremiyetini sağlamak adına anonimleştirme ve
benzeri yöntemlerin kullanılması
• Bulutlar arası iletişim olması durumunda verilerin gizlilik derecelendirmesini temin edecek şekilde güvenli geçişin sağlanması

Konu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik
Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir.

 

Büyük Veri Analizi Algoritmaları ve Uygulamaları:

İş proseslerine uygun, uygulanabilir sonuçlar üreten, iş analistleri tarafından yorumlanabilir, karar verme desteği sağlayabilecek seviyede sonuç üreten analizlerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Süreç yönetim analitiği (Process management analytics), önleyici bakım, karar destek sistemleri, davranışsal veri analitiği, keşifsel
analiz (exploratory data analysis) uygulamaları, anomali tespiti algoritmaları ve uygulamaları gibi kestirimci (predictive) analiz
algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi
• Yeni geliştirilen yapay zekâ ve/veya makine öğrenmesi araçlarının hazır kütüphaneler olarak sunulması
• Dağıtık çalıştırma ortamları sunan büyük veri platformlarının desteklenmesi
• Etkin insan-makine ara yüzü sunan raporlama ve görselleştirme araçlarını sunuyor olması
• Özel veya açık bulutta çalışabilme özelliği
• Gerçek zamanlı analiz yapısına sahip olması

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)

 

Büyük Veri Toplama Platformu:

Mahremiyet korumalı büyük veri toplama platformunun ve bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Veri kaynağı doğrulanmasına yönelik yöntemler içermesi
• Verinin bütünlüğünün garanti altına alınması
• İsterler doğrultusunda verinin mahremiyetini sağlayan bir veri havuzu oluşturulabilmesi
• Verinin önişlemlerden geçirilmesi ve etiketlemesine yönelik yöntemlerin sunulması
• Heterojen verilerin desteklenmesi
• Verinin niteliği ve yapısının zaman içinde değişmesine adapte olabilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler

 

Büyük Veri Analitiği Uygulamaları:

Yenilikçi büyük veri analitiği yöntemleri ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Büyük ölçekli verilerin toplanması ve yönetimine ilişkin yazılım mimarileri
• Dağıtık sistemlerin tasarımı ve güvenliğinin sağlanması
• Uç-ölçekli veri analitiğine ilişkin yenilikçi yöntemler
• Önceden tahmin ve karar destek sistemleri
• Görselleştirme ve ilgili kullanıcı ara yüzleri
• Veri havuzlarının birbirleriyle uyumlu hale gelmesine yönelik çalışmalar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler

 

                   BİT Alanı – Nesnelerin İnterneti

 

Endüstriyel Uç Nokta Ekipmanları için Yazılım ve Donanımlar:

Endüstriyel nesnelerin interneti dijital platformu kapsamında endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:

• Üzerinde çeşitli sensör veya sensörlerin olduğu uç nokta cihazların dış dünyayla etkileşebilmesini ve anlamlı veri üretmesini amaçlayan, gerektiğinde
işlem yeteneğine sahip yazılım ve donanımların geliştirilmesi
• Ana platformla iletişimi kesildiği durumlarda akıllı davranışlar sağlayabilen, veri depolama yeteneğine sahip yapıların geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:
• Üzerinde çeşitli sensör veya sensörlerin olduğu endüstriyel uç nokta cihazlarının (veriyi üreten ve/veya komutları uygulayan nokta) dış dünyayla
etkileşebilmesini ve anlamlı veri üretmesini amaçlayan
• Gerektiğinde işlem yeteneğine sahip
• Mantıksal ve sanal sensörler (veriyi bir mantık içinde değerlendirerek öz bilgi sunabilen sensörler) yaklaşımına sahip
• Hataya toleranslı
• Kendi kendini kalibre edebilen

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin
Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu:

Birlikte çalışılabilirliği sağlanmış, güvenli (secure) ve güvenilirliği (reliability) artırılmış endüstriyel nesnelerin interneti dijital platformunun oluşturulmasına yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:

• Yeni nesil haberleşme altyapısı ve standartlarının geliştirilmesi
• Yeni nesil protokol yapılarıyla çalışabilen, aynı zamanda standart protokollere de uyum gösteren donanımların geliştirilmesi
• Katma değeri yüksek, kullanıcı dostu servis, analiz, izleme, karar verme ve kontrol uygulamalarının geliştirilmesi
• Yönetilebilir, kontrol edilebilir ve güvenlikli sistem mimarilerinin geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Yerli olarak geliştirilen ve ulusal standartların oluşmasına katkı vermesi
• Sensörle güvenli haberleşmek için gerekli standartları uygulamış ve uygun olması
• Üretimde bir aksamaya sebep vermemek için yüksek hizmet seviyesine sahip
• Yerel ve yabancı standartları destekleyen, gerektiğinde farklı platformlar ile de açık bir şekilde çalışabilen
• Değişik uygulamalar için programlama ara yüzüne sahip
• Ölçeklenebilir ve izlenebilir yapıya sahip
• Gerektiğinde uç birimlerin ve platform bileşenlerinin sistem sağlık takibini gerçekleştirebilen

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin
Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezler

 

Yenilikçi M2X Uygulamalar ve Donanımlar:

İşletmelerin üretim akışını ve/veya ekipmanlarını mobil ortamda takip ederek test, kontrol ve yönlendirmeler yapabilen, gerçek zamanlı çalışabilen uygulama, yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Her türlü ortam ve işletim sisteminde (mobil vb.) çalışabilmesi
• Üretime etki eden uç noktalardaki verileri (parametreler, prosesler, makineler ve ilgili yazılımlar vb.) yönetebilmesi
• Gerçek zamanlı çalışmaya imkan verecek hızda çalışması
• Veri kaybı yaşanmamasının garanti altına alınması
• Yüksek güvenlikte çalışabilmesi
• Ürün yaşam döngüsü içerisinde ürün kalitesini izlemeye yönelik akıllı ürün ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
• Gerçek zamanlı karar destek mekanizmasına sahip olması ve yönlendirme yapabilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)

 

Akıllı Şehir Sistemlerine Yönelik Nesnelerin İnterneti Uygulamaları:

Akıllı şehirler konsepti kapsamındaki nesnelerin interneti uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Akıllı şehirler konsepti kapsamında nesnelerin interneti uygulamaları/platformlarının geliştirilmesi ve bu cihaz/platformların
birlikte çalışabilir (interoperable) teknolojilerinin uygulmaları
• Akıllı şehirler konsepti kapsamında edge/fog bulut bilişim teknolojileri, etkin enerji sistemleri, enerji yönetimi,
ölçeklendirilebilirlik, sistem ve referans mimarileri, açık uygulama programlama ara yüzleri (API), farklı bölgeler arasında dağıtık
veri yönetimi, teknik verifikasyon, akıllı ulaştırma sistemleri, sağlık hizmetleri, afet ve suç yönetimine yönelik uygulamalar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “İleri Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Ağ Geçidi / Ara Modül Donanımı ve Yazılımı :

Endüstriyel nesnelerin interneti platformu kapsamında ağ geçidi / ara modül donanımı ve Yazılımlarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Üretim zincirinin farklı lokasyonlarındaki makinalardan/ insanlardan/ altyapılardan farklı formatlarda verilerin elde edilmesine,
analiz edilmesine ve gerektiğinde karar vermeye yönelik modüller/yazılımlar geliştirilmesi
• Kullanılacağı ortamdaki zor koşullarda performanslı bir şekilde çalışabilmesi
• Birden fazla farklı protokol ve nesne ile aynı anda haberleşip, bunlardan topladığı ve/veya analiz ederek çıkardığı verileri
nesnelerin interneti platformuna güvenli bir şekilde aktarabilmesi
• Gerektiğinde birbirleriyle standartlar dahilinde iletişime geçebilmesi
• Uzaktan yönetilebilir olması (ölçeklenebilir, programlanabilir, izlenebilir vb.)

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)

 

       BİT Alanı – Bilgi Güvenliği

Programlanabilir Güvenli Ağ Altyapıları:

Dijital dönüşüme yönelik programlanabilir güvenli ağ altyapılarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri araştırmalara odaklanacaktır:

• Programlanabilir ve siber güvenliğe yönelik otonom kararlar alabilen ağ bileşenlerinin (özelleştirilmiş SDN denetleyiciler, IoT ağ
geçitleri, özelleşmiş güvenlik duvarları ve benzeri) geliştirilmesi
• Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) tabanlı güvenlik teknolojilerinin uygulanması
• Tehditlere karşı otonom kararlar alabilme, buna ilişkin ağ yapılarını değiştirebilme
• Ağ işlev sanallaştırma (NFV) teknolojilerinin uygulanması

Çağrı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Siber Güvenlik Uygulamaları:

Sistemlerin güvenli hale getirilmesine ilişkin uygulamaların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri araştırmalara odaklanacaktır:

• Endüstriyel ağlar ve SCADA sistemleri için sızma tespit ve önleme çözümleri
• Makine öğrenmesi yöntemleriyle ağ üzerinde olağandışı olayların tespiti ve tehditlerle ilişkilendirilmesine yönelik sistemler
• Sanayinin Dijital Dönüşümü’ne yönelik tehdit bilgilerinin paylaşımına yönelik sistemler (Threat İntelligence)
• Sanayinin Dijital Dönüşümü’ne yönelik güvenlik tehditleri ve zafiyetlerini ortaya çıkartmak için benzetim ve görselleştirme
uygulamaları
• Anomali tespiti yapabilmesi
• İleri ısrarcı tehditlere (Advanced Persistent Threats) karşı tedbir özelliğine sahip olması
• Endüstriyel ağlarda güvenliğine yönelik çözümler geliştirilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Kimlik Doğrulama Teknolojisi

Yenilikçi kimlik doğrulama teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

• Uç cihazlar ve sistem kullanıcıları için bütünleşik kimlik yönetim sisteminin geliştirilmesi
• Makinalar arası kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak yenilikçi yaklaşımların (donanımsal parmak izi, davranışsal analiz ve
benzeri) oluşturulması
• Esnek ve kolay kullanılabilir olması
• Sanayinin Dijital Dönüşümü uygulamalarında kullanılacak yenilikçi kimlik doğrulama tekniklerine sahip olması
• Cihazlar arası kimlik doğrulamaya imkan sağlaması

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Siber Güvenlik Yazılımları ve Donanımları:

Yerli siber güvenlik yazılımları ve donanımlarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Yerli antivirüs ve siber güvenlik yazılımları
• İzinsiz erişim tespit sistemleri (intrusion detection systems)
• İhtiyaç duyulan ileri fonksiyonlara sahip yazılım ve donanımlar
• Mahremiyeti ve güvenliği artıran ileri teknolojilerin entegre edilmesi
• Tuş kaydedici (keylogger) tespit ve önlem donanım ve yazılımları
• Endüstriyel siber güvenlik için siber güvenlik donanımları
• Donanım güvenlik modülleri

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yerlileşme Programı” kapsamında yerli geliştirilmesi hedeflenen
ürünler ile “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

                   BİT Alanı – Bulut Bilişim

Servis Geliştirme Platformları, Yazılımları ve Yapıları

Ülkemizdeki kuruluşların veri saklama ve işleme ihtiyaçlarını yerli bulut teknolojileri üzerinden gidermelerine yönelik olarak, yerli servis
geliştirme platformlarının (PaaS), yazılımların (SaaS) ve bulut tabanlı yapıların (IaaS) geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi
6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Soyutlama seviyesi yüksek, hızlı prototiplemeye imkan sağlayan güvenli programlama ortamlarının geliştirilmesi
• Programlama dilinden bağımsız uygulama geliştirme platformlarının oluşturulması
• Test ve doğrulama platformlarının oluşturulması
• Uygulama çalıştırma ve sunma platformlarının oluşturulması
• Geliştirilen platformların, yazılımların veya yapıların kolay servis geliştirmeye uygun, multi-tenant (çoklu kiracılı) ve yetkilendirme yapısına
sahip olma
• Servis mimarisinin konfigüre edilebilir ve yönetilebilir halde olması
• Sanayinin Dijital Dönüşümü için orta katman standartlarına uyum ve/veya standartlara katkıda bulunması
• Servislerin çalışmasının esnek, ölçeklenebilir ve verimli olması
• Güvenli şekilde servis geliştirmeye olanak sağlanması
• Olay akış işleme (ESP – event stream processing) kabiliyeti

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik
Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel
alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

M2X Veri Saklama Teknolojileri:

Akıllı üretim sistemlerinde uç noktalardan toplanan ve uygulamalarda kullanılan verilerin ölçeklenebilir, hızlı ve güvenilir
işlenebilir bir şekilde saklanmasını sağlayacak M2X (Makina-Makina, Makina-İnsan, Makina-Altyapı) veri saklama
teknolojilerine uygun yazılım/donanımların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-6 Arasındaki
Temel/Uygulamalı Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Ölçeklenebilir kapasiteye sahip olması
• Elektrik ve bağlantı kesintilerinde veri kaybı oluşturmaması
• Gerçek zamanlı çalışmaya imkan verecek hızda çalışması
• Yüksek güvenlikte çalışması
• “In memory” işlemlere de destek verebilmesi
• Veri işleme hızını yüksek tutabilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Özel Sektör
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Akıllı Uç Cihaz ve İşletim Sistemi Bileşenler:

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında bulut servislere bağlanacak akıllı uç cihazların ve bu cihazlarda kullanılabilecek işletim
sistemi ve bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Uç cihazların ve bileşenlerin kendi aralarında ve/veya merkezle iletişim sağlaması ve iletişimin uzaktan yönetilebilir olması
• Geliştirilecek olan cihazların dışarıya güvenlik tehdidi oluşturmaması
• «fog», «edge» ve benzeri bulut bileşenlerinin geliştirilmesi
• Güvenli ve güvenilir iletişim haberleşme teknikleri ve yönetimine yönelik yazılımlar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Özel Sektör Kuruluşları
Tercihen “Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler” beklenmektedir.

                  BİT Alanı – Yazılım Teknolojileri

Finansal Hizmetlerde Dijitalleşme:

Finansal hizmetlerin daha iyi, hızlı, güvenli ve kolay verilmesi amacıyla finans ve teknolojinin bir araya geldiği FinTek
teknolojilerinin ve uygulamalarının ülkemizde gelişmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji
Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/teknolojilere odaklanacaktır:

• Bankacılık sektörü, sermaye piyasası, sigortacılık sektörüne yönelik olarak blok zincir uygulamaları, biometrik uygulamalar,
ileri robotik teknolojilerinin kullanıldığı otomasyon sistemleri, dijital cüzdan – dijital ödeme uygulamaları ve siber güvenlik
teknolojilerinin geliştirilmesi
• Bankacılık sektörüne yönelik olarak: Dijital/şubesiz bankacılık, dijital müşteri edinimi, ortak platformlar ve uygulamalar, blok
zincir uygulamaları, yapay zekâ ve makina öğrenimli modeller, biometrik uygulamalar, robotik uygulamalar, bot uygulamaları,
risk / sahtecilik uygulamaları ve siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi
• Sermaye piyasasına yönelik olarak: Bireysel emeklilik sistemine ilişkin yapay zekâ tabanlı danışmanlık
yazılımları/robotlarının geliştirilmesi (Robo Advisory), kitle fonlaması, blok zincirle değer transferi, mesafeli sözleşmeler,
güvenli yerel bulut çözümleri, açık API uygulamaları, dijital cüzdan çözümleri, düzenleme teknolojisi (regtech) çözümleri, dijital
ön ofis araçları (front office tools)
• Sigortacılık sektörüne yönelik olarak: BES katılımcıları için yapay zekâ tabanlı yatırım danışmanlığı yazılımları/robotlarının
geliştirilmesi (Robo Advisory), blok zincir teknolojileri, takasbank: altına dayalı dijital varlık projesi, dijital değer transferi,
blokzincir şifrelemesi kullanılarak tüketicinin bilgi güvenliği endişesinin giderilmesi, kişisel sağlık yönetimine ilişkin nesnelerin
interneti uygulamaları, kurumsallığı görece düşük şirketler için ortak bilgi güvenliği hizmeti

Konu

T.C. Merkez Bankası tarafından 10 Ocak 2019’da düzenlenen “Finansal Teknolojiler Arama Konferansı” çıktıları ve
küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler

İleri Yazılım Mühendisliği Araçları:

Geleceğin yazılım mimarilerinin tasarımına ve geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki
Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Çok kullanıcılı ve yoğun işlem hacmi olan uygulamalara yönelik mikro servis mimarileri
• BaaS (Back-end as a Service) ve/veya FaaS (Function as a Service) uygulamaları ile sunucusuz mimariler (serverless
architectures)
• İnteraktif teknolojilerle çalışan ileri web uygulamaları
Konu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019” kapsamında ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Özel Sektör

Yenilikçi Mobil Uygulamalar:

Çeşitli sektörlerde uluslararası rekabet edebilecek, bulut teknolojileriyle uyumlu, kullanıcı odaklı mobil uygulamaların geliştirilmesine
yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Bulut bilişim destekli, maliyet etkin, güvenilirliği artırılmış mobil uygulamalar
• Sanal gerçeklik ve/veya artırılmış gerçeklik yazılımlarının mobil uygulamalara uygun geliştirilmesi ve entegre edilmesi
• Kullanıcı odaklı arayüzler
• Halihazırdaki uygulamaların 5G ve sonrası haberleşme teknolojilerine uyumluluğuna yönelik çalışmalar
• Gerçek zamanlı veri alışverişine uygun ileri uygulama yazılımları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019” kapsamında ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)

Yazılım Tabanlı Altyapılar ve İleri Yazılım Teknolojileri:

Yazılım tabanlı altyapılarda (Software Defined Infratsructures – SDI) sanallaştırma uygulamalarından yararlanan entegre programlama
modelleri ve ileri yazılım sistemleri geliştirmeye yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• İleri programlama modelleri
• Kod ve kaynak sanallaştırma (abstraction)
• Yazılım kalitesini, birlikte çalışabilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artıran modeller
Konu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019” kapsamında ve küresel eğilimler
temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Özel Sektör

        BİT Alanı – Modelleme, Simülasyon ve Oyun Teknolojileri

 

Siber Fiziksel Sistemlerin Modelleme ve Simülasyonu:

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında imalat, lojistik, enerji dağıtımı ve benzeri süreçlerde siber fiziksel sistemlerin modelleme ve simülasyon
çalışmalarına yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Fiziksel dünyadan gerçek zamanlı veri akışına uyumlu olması
• Etkin raporlama ve görselleştirme teknikleri içermesi
• Ölçeklenebilir olması ve bulutta dağıtık yapıda çalışması
• Gerçek ortamı amaca uygun sadakatte modelleyebilmesi
• Halihazırda kullanılan ilgili standartlarla uyumlu olması
• Diğer sistemlerle entegre olabilme özelliğine sahip olması
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
• Bilgisayar destekli tasarım ve imalat yazılımları
• Karar destek amacıyla kullanılabilen ve WhatIF senaryolarını destekleyebilen simulasyon uygulamalarının geliştirilmesi
• Fiziksel kaynakların geometrik ve işlevsel modellemesi ve bunların kullanılarak işlem yapılmasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
• Emülasyon yöntem ve bileşenlerinin geliştirilmesi
• Tamamıyla gerçek makine/sürecin sanal ortamda ikizinin (Digital Twin) yaratılmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi
• Yan sanayi, ana sanayi ve satış sonrası hizmetlerle entegre «sanal üretim zincirlerinin» geliştirilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin
Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan “Yerlileşme Programı” kapsamında yerli geliştirilmesi planlanan ürünler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri (Ortak olarak Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir

Oyun Geliştirme ve Etkileşim Teknolojileri:

Eğitim, öğretim, eğlence, farkındalık yaratma gibi etkinlikler için uluslararası rekabetçilik potansiyeli olan yenilikçi oyun geliştirme ve
etkileşim yazılımlarının geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Eğitim ve öğretim amaçlı yazılımlar ve bilişim teknolojileri (e-öğrenme uygulamaları)
• Bilgisayar oyunları tasarımı ve oyun mimarisi
• Etkileşimli (interaktif) teknolojiler ve finans, e-ticaret gibi çeşitli sektörlere yönelik uygulamalar
• İnsan-Bilgisayar-Ortam etkileşimli, sanal ve/veya artırılmış gerçeklik uygulamaları
• Oyun motoru geliştirilmesi ve oyunlaştırma (gamification)

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi 2017-2019” kapsamında ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)

 

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Uygulamaları:

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesine
yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Artırılmış Gerçeklik (AR) sistemleri/uygulamalarına yönelik projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Endüstriyel ortamlarda gerçek zamanlı çalışması
• Fiziksel dünyadaki bir veya birden fazla nesneyi izleyebilmesi ve tanımlayabilmesi
• Verilerin veya sanal cisimlerin, kullanılacak donanıma ve insan-makine etkileşimi kurallarına uygun görselleştirilmesi
Sanal Gerçeklik (VR) sistemleri/uygulamalarına yönelik projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:
• Tasarımın ve/veya ürünün öngösterim/ deneyimleme ve eğitim uygulamalarında kullanılabilir olması
• Sanayinin Dijital Dönüşümüne yönelik tasarım aktivitelerini kolaylaştıracak yöntemlere sahip olması
• Endüstriyel ortamlarda ürün veri sistemleriyle entegre olması
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
• Sanal bulunma / uzaktan erişim sağlayacak (telepresence) donanım ve uygulamaların geliştirilmesi
• Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla teknik eğitim, bakım, entegrasyon ve benzeri yazılım uygulamalarının geliştirilmesi
• Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılabilecek donanımların geliştirilmesi
• Artırılmış gerçeklik uygulamaları için platform ve/veya kütüphanelerin geliştirilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik
Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel
alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

         BİT Alanı – Robotik ve Mekatronik Sistemler

Yeni Nesil Yapay Zekâ Temelli Robotlar:

Yapay zekâ ve bilişsel teknolojilerin entegre edildiği robotların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki
Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Sistemlere ve/veya cihazlara bilişsel özellikler kazandırılarak çevresiyle etkileşim içerisinde olabilen robotlar
• Kontrol, hareket, adaptasyon, öğrenme ve karar verme yeteneği gelişmiş sistemler
• Kullanıcı dostu insan-robot etkileşimi modülleri ve/veya arayüzleri
• Çeşitli ihtiyaçlara yönelik (yemek servisi, hasta bakımı, temizlik, kargo, eğitim ve benzeri) hizmet robotlarının tasarlanması

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “İleri Teknolojiye Geçiş Programı” ve küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Özel Sektör Kuruluşları
Tercihen “Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler” beklenmektedir.

Hizmet Robotları:

Çeşitli sektör ihtiyaçlarına yönelik akıllı, yarı otonom veya otonom hizmet robotlarının ve/veya robotik sistem uygulamalarına
yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Ulaştırma altyapılarında insanların, eşyaların veya ticari ürünlerin taşınmasına yönelik yarı otonom veya otonom robotların /
robotik sistemlerin geliştirilmesi ve pilot uygulamaları
• Gıda sektöründe, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak zararlı, bozulmuş, son tüketim tarihi bozulmuş ve benzeri
gıdaları tespit edebilen yarı otonom veya otonom robotların / robotik sistemlerin geliştirilmesi ve pilot uygulamaları
• Tarımsal sistemlerde ilaçlama, sulama, hasat, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom
veya otonom robotların / robotik sistemlerin geliştirilmesi ve pilot uygulamaları
• Diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan süreçlerde süreci kolaylaştıran, insan gücünü tamamlayan, riskleri ve maliyeti azaltan yarı
otonom veya otonom robotların / robotik sistemlerin geliştirilmesi ve pilot uygulamaları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir.

          BİT Alanı – Gömülü Sistemler

Endüstriyel, Kablosuz, Hareketli, Dağıtık (Ad Hoc) Gömülü Sensör Ağları:

Sanayiye yönelik endüstriyel, kablosuz, dijital sensör ağları ve akıllı eyleyicilerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleridesteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Kablosuz, hareketli, dağıtık sensör ağları için kendi kendine organize olabilen; veri hatalarına, kayıplara, bozulmalara
dayanıklı; hızlı iletişim kurabilen uygulama ve teknolojilerin geliştirilmesi
• Kablosuz, hareketli, dağıtık sensör ağları için enerji hasatı (energy harvesting) çözümlerinin geliştirilmesi
• Sensör ağlarının iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla düşük enerji harcayan, verimli, gerçek zamana yakın güvenlik
çözümlerinin geliştirilmesi,
• Yenilikçi özelliklere sahip sensör ağları (yenilikçi özelliklere örnekler: Düşük güç tüketimine sahip, kendi kendine organize
olabilen; veri hatalarına, kayıplarına, bozulmalara dayanıklı, hızlı iletişim kurabilen, veri hassasiyetine bağlı olarak etkin ve
verimli iletişim kurabilen, çevre şartlarına adapte olabilen, ölçeklenebilir, hareketli ağ noktalarına uyarlanabilen)

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

 

Ara Katman (Middleware) Teknolojileri:

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında akıllı fabrika sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin ara katman (middleware) yazılım
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere ve özelliklere odaklanacaktır:

• Prosesten ve sensorlerden gerçek zamanlı bilgi toplayan ve diğer sistemler tarafından kullanılacak platformlarda konsolide
eden ara katman yazılımları
• Verileri gerçek zamanlı önleyici / optimize edici aksiyonlara çeviren yazılımlar
• Makine-Sistem-İnsan entegrasyon ve haberleşme sistemleri
• Yüksek soyutlama seviyesinde programlama dilleri geliştirilmesi
• Prosesten ve sensorlerden gerçek zamanlı bilgi toplayan ve diğer sistemler tarafından kullanılacak platformlarda konsolide
eden ara katman yazılımları
• Verilerin gerçek zamanlı önleyici/optimize edici aksiyonlara çeviren yazılımlar
• Makina ile Makina-Sistem-İnsan entegrasyon ve haberleşme sistemleri

Konu,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Dönüşümü: Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” 2. bileşene
yönelik hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” kapsamında belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak
hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

Giyilebilir Teknolojiler:

Çok fonksiyonlu, giyilebilen, esnek gömülü sistemlerin ve uygulamaların (sağlık sektörü hariç) geliştirilmesine yönelik Teknolojik
Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Giyilebilen elektronik donanımlar, esnek elektronik donanımlar
• Enerji hasadı veya depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlar
• Çeşitli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyon kazandırılmış giyilebilen donanımlar
• Buluta veri gönderebilen ve komut alabilen, nesnelerin internetine uyumlu giyilebilen teknolojiler

Konu:

küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir.

 

Yeni Nesil Gömülü Sensör Sistemleri:

Yeni nesil fiziksel, kimyasal, biyolojik, optik, mikro-nano sensörler ve yenilikçi sensör uygulamalarının geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Nesnelerin internet uygulamalarında kullanılacak MEMS/NEMS ve optik teknolojiler benzeri ileri teknoloji gömülü sensör
sistemlerinin geliştirilmesi
• Uç koşullara dayanıklı sensörlerin geliştirilmesi
• Yenilikçi özelliklere sahip sensörler (Örnek yenilikçi özellikler: Uygulamaya göre yüksek duyarlılık ve çözünürlüğe sahip, maliyet
etkin, güvenilir (reliable), güçlü (robust), kendi kendine kalibre olabilen; hatalara, kayıplara, bozulmalara dayanıklı)
• Üretim sürecinde kullanılabilecek akıllı sensör teknolojilerinin geliştirilmesi
• Paketlenmiş, uzun ömürlü çalışabilen, buluta doğrudan bağlanabilen sensör ve bileşenlerinin geliştirilmesi
• Üretim sürecinde kullanılabilecek programlanabilir, birden fazla uygulamayı çalıştırabilen, genişletilebilir, kolay konfigüre
edilebilir sensör ve sensör dizinlerinin geliştirilmesi

Konu,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji:
Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile
belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir.

 

    BİT Alanı – MEMS/NEMS ve Yarı İletken Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojileri

Çok fonksiyonlu, yüksek performanslı cihazlara yönelik yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesini konu alan Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Çeşitli yarı iletkenlerin eşleştirilmesi ve karıştırılmasıyla elde edilecek hibrit yarı iletken malzemeler
• Çok katmanlı, düşük enerji tüketimine sahip, ince yapılar
• İki boyutlu yarı iletkenler için kristal büyütme teknikleri
• Yarı iletken lazerlerde istenen parlaklığın yaklanmasına ilişkin araştırmalar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” kapsamında ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Nanoelektronik Teknolojiler

Geleceğin nano boyutta cihazlarının temelini oluşturacak, yenilikçi nanoelektronik araştırmalarına yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Silikon temelli nanoelektronik uygulamaları ve kuantum etkileri
• Yarı iletken nano yapılar, nano-kristal malzemeler, kuantum teller, kuantum noktalar
• Moleküler transistörler
• Spintronic temelli cihazlar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” kapsamında ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri

Akıllı Elektronik Sistemleri:

yileştirilmiş güç tüketimi, yeni fonksiyonlar, ölçek küçültme gibi yenilikçi özellikler kazandırılmış akıllı elektronik
cihazların/sistemlerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• MEMS/NEMS bazlı sensörler ve eyleyicilerin geliştirilmesi ve cihazlara entegrasyonu
• Yenilikçi sensör ağları ile gerçek zamanlı ölçüm yapabilen sistemler
• Elektronik sistemlerde enerji kullanımının azaltılması ve verimliliği
• Otonom sistemlerin geliştirilmesi

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” kapsamında ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir

            BİT Alanı – Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Teknolojileri:

Sanayinin Dijital Dönüşümü kapsamında akıllı ve/veya otonom cihazlar, ağlar ve robotların üretilmesine temel teşkil edecek
yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Bulut bilişim ve nesnelerin interneti teknolojilerine entegre olacak yapay zekâ uygulamaları
• Bulut üzerinden yeni nesil yapay zekâ uygulamaları vasıtasıyla veri yönetimi modelleri
• Uç cihazlardan gelen verinin işlenmesi yoluyla geliştirilecek karar destek sistemleri
• Otonom araçlar, akıllı ev sistemleri, akıllı şehir uygulamaları, sağlık hizmetlerinin optimizasyonu gibi uygulamalar için yapay
zekâ yazılımları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Özel Sektör
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Yapay Görme, Görüntü ve Video İşleme Teknolojileri

Yenilikçi görüntü ve video işleme teknolojileri ile yapay zekâ yazılımlarının entegre edilmesi, yapay zekâ temelli analiz, tahmin ve
karar destek sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere odaklanacaktır:

• Yenilikçi sensör dizinleri için yapay görme (machine vision), görüntü-video işleme uygulama ve teknolojileri
• Üretim süreçlerinde hızlı görüntü işleme yapabilme ve duruma göre karar alabilme kabiliyetine sahip (üretim hattı, kalite
kontrol, depolama vb.) uygulamalar
• Yüksek doğrulukta ve yüksek hızda analiz yapabilme yeteneğine sahip uygulamalar
• Ürünlerin geometrik doğrulamasını yapabilen ve 2D/3D olarak tasarlayıp nokta bulutu oluşturabilen görüntü işleme teknolojileri
ve yazılımları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve
Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

            BİT Alanı – Genişbant Teknolojiler

Yeni Nesil Kablosuz Veri Ağları

İleri kablosuz iletişim teknolojilerini (5G ve sonrası uyumlu) daha akıllı, esnek ve hızlı hale getirebilecek yenilikçi yaklaşımlara yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Çoklu giriş-çoklu çıkış (MIMO) ve büyük veriyle uyumlu MIMO teknolojileri
• İleri anten teknolojileri
• Spektrum erişim mimarileri
• Geleceğin internet mimarileri
• Büyük veriye uygun kablosuz ağlar için kaynak yönetimi

Konu:

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programında yer alan “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmaları”na katkıda bulunmak amacıyla ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” kapsamında küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Özel Sektör
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler:

5G ve sonrası iletişim teknolojileri ile uyumlu çeşitli sektörel ihtiyaçlara yönelik ve kullanıcı odaklı uygulamalar geliştirecek
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri destek verilecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Nesnelerin interneti uç cihazlarında 5G ve sonrası teknolojilerle performans artışı yakalanmasına yönelik uygulamalar
• Kablosuz ağlarda veri hacminin ve hızının yükseltilmesi
• Yeni nesil ağ yönetimi ve güvenliği uygulamaları
• Otonom uygulamalarda (otonom araçlar, otonom servis cihazları ve benzeri) haberleşme performansı çalışmaları

Konu

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programında yer alan “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmaları”na katkıda bulunmak amacıyla
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Yol Haritası” kapsamında küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

Haberleşme ve İletişim Cihazları

Cihazların, makinaların ve ekipmanların birbirleri ile haberleşme teknolojileri (Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Thread, Z-Wave ve
benzeri) üzerinden etkili bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayacak IoT uyumlu ara yüzler, donanımlar ve yazılımların
geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Standartlaşmış haberleşme protokolleri/teknolojileri üzerinden birbiri ile iletişim kuran ve akıllı çözümler üretebilen cihazlar

Konu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yerlileşme Programı” kapsamında yerli geliştirilmesi hedeflenen
ürünler ile “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

 

           BİT Alanı – Ekran Teknolojileri

Panel Teknolojileri:

Ülkemizde yaygın kullanılan ve ithalatın yoğun olduğu ekran teknolojilerinin yerli geliştirilmesine Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8
Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Sıvı kristal cihazlı (LCD) ve/veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri
• Elektrikli sesli ve/veya görsel sinyalizasyon cihazları
• MikroLED ekranlar

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yerlileştirme Programı” kapsamında yerli geliştirilmesi hedeflenen
ürünler ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli Hedef Kitle: Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)