Tübitak 2. Dönem Çağrıları : Büyük Veri Analizi Algoritmaları ve Uygulamaları

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

İş proseslerine uygun, uygulanabilir sonuçlar üreten, iş analistleri tarafından yorumlanabilir, karar verme desteği sağlayabilecek seviyede sonuç üreten analizlerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Süreç yönetim analitiği (Process management analytics), önleyici bakım, karar destek sistemleri, davranışsal veri analitiği, keşifsel analiz (exploratory data analysis) uygulamaları, anomali tespiti algoritmaları ve uygulamaları gibi kestirimci (predictive) analiz algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi
• Yeni geliştirilen yapay zekâ ve/veya makine öğrenmesi araçlarının hazır kütüphaneler olarak sunulması
• Dağıtık çalıştırma ortamları sunan büyük veri platformlarının desteklenmesi
• Etkin insan-makine ara yüzü sunan raporlama ve görselleştirme araçlarını sunuyor olması
• Özel veya açık bulutta çalışabilme özelliği
• Gerçek zamanlı analiz yapısına sahip olması

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)