Tübitak 2. Dönem Çağrılarını Açtı !

Çağrı Planlaması : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

1. BİT Alanı – Büyük Veri ve Veri Analitiği

TÜBİTAK ikinci dönem çağrılarını açtı! Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, büyük veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Konu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik
Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında hazırlanan “Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ile belirlenen kritik
ürün/teknolojiler temel alınarak hazırlanmıştır.

Projeler aşağıdaki ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Bulutta veri gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan uygulamaların geliştirilmesi
• Bulutta veri mahremiyetini geri dönülebilir veya dönülemez yöntemlerle sağlayan uygulamaların geliştirilmesi
• Bulut Erişimi Güvenlik Aracısı (CASB – Cloud access security broker) sistemlerinin geliştirilmesi
• Bulutla etkileşimde güvenliğin sağlanması (kimlik doğrulama, bütünlük, gizlilik)
• Çok kiracılı sistemlerde kiracılara ve/veya bulut hizmet sağlayıcısına karşı veri mahremiyetini sağlamak adına anonimleştirme ve
benzeri yöntemlerin kullanılması• Bulutlar arası iletişim olması durumunda verilerin gizlilik derecelendirmesini temin edecek şekilde güvenli geçişin sağlanması

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir

Detaylı bilgi için Uzman Danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.