2.000.000 TL Destekli, Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İş birliği Çağrısı Açıldı

IRASME ağının 26. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

01 Haziran 2020 –  30 Eylül 2020 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, Kanada, Lüksemburg, Rusya ve ülkemiz yer almaktadır.

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK-IRASME ortak çağrı kapsamında, Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve bu işletmelerle birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve/veya büyük ölçekli özel kuruluşlar

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

Proje süresi, en az 12 ay ve en fazla 36 ay olarak seçilebilir. Talep edilen ulusal bütçe, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 2.000.000 TL’yi, yürütücü kuruluş başına; Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi geçmemelidir.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Özel kuruluşlarda;
  a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60’ı,
  b) KOBİ’lerin bütçesinin %75’i, olacak şekilde destek oranı uygulanır

Desteklenen Gider Kalemleri:

 1.  Personel giderleri
 2.  Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri.
 3.  Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
 4.  Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
 5.  Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

Başvuruların Uluslararası kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. AB Projeleri kapsamında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret ediniz.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.