Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Avrupa Birliği Hibe Projeleri konusunda rehberlik etmek üzere proje kılavuzu hazırladık. Öncelikle TÜBİTAK 1501 programının 01.07.2019 tarihinde büyük ölçekli firmalara başvuru imkanını kapatması ve ardından  01.01.2020 tarihi ile 1501 ve 1507 projelerinin çağrılı sisteme geçmesi ile ar-ge kuruluşlarının yeni destek arayışları artmıştır.

TÜBİTAK projeleri aynı zaman Ar-Ge Merkezleri için komisyonda verilen bir görev maddesiydi ve bu noktada firmalar için daha ulaşılabilir görünmekteydi. Ancak en ulaşılabilir adım olarak görünen TÜBİTAK projelerinin son hali ile kısıtlanmasıyla firmaların genel olarak Avrupa Birliği ve Uluslararası İşbirliği projelerine dönüp bakmasını sağladığını düşünüyoruz.

Geldiğimiz bu noktada bazı firmaların yurt dışı ortaklı bu projelere dahil olmak konusunda çekimser davrandığını görmekteyiz. Ancak bu noktada süreçlerin sistematik olarak yürütülmesi ile emek harcanarak başarılı ile projeler başlanarak yürütülebileceğini deneyimlemekteyiz. Bu şekilde uzak kalan ve/veya kalmayı tercih eden firmalara biraz cesaret vermek için yurt dışı ortaklı projelerde hangi programlar var ve genel kapsamda nelere dikkat edilmeli ondan bahsetmek istiyorum.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve İkili & Çoklu İşbirlikleri Destek Programları Nedir? Nasıl Dahil Olunabilir?

Bu kapsamdaki projeleri; Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve İkili & Çoklu İşbirlikleri Projeleri olarak sınıflandırabiliriz.

İkili & Çoklu İşbirlikleri kapsamındaki projelerin geneli ulusal fonlar kapsamında desteklenmektedir. Bu projeler kapsamında; Eureka, Eurostars, Era-net ve İkili İş birliği projeleri başlıca bahsedilebilir. Bu projeler için çoğunlukla iki adımlı başvuru süreci yaşanmaktadır; öncelikle uluslararası başvuru  yapılmakta ardından ilgili ulusal başvuru ile süreç tamamlanmaktadır. Ulusal tarafta TÜBİTAK bu projeleri 1071 ve 1509 projeleri ile takip etmektedir.

İkili & Çoklu İşbirlikleri kapsamındaki projelerin bir kısmı çağrılı bir kısmı da sürekli açık olan destek programlarıdır. Bunların detaylarını her destek özelinde hazırlayacağımız yazılarımızda paylaşacağız. Eureka ile ilgili bir kısım detayları linkli yazıda bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği Destekli Hibe Projeleri kapsamında; H2020 çağrıları, İnovasyona Hızlı Erişim (FTI) ve Kobi İnovasyon Desteklerinden (SME Instrument) başlıca bahsedilebilir. Bu projelerin süreci de TÜBİTAK özelinde 1509 programı kapsamında takip edilmektedir.

AB destekli hibe projelerinde KOBİ İnovasyon Destekleme programı herhangi bir konsorsiyum ve ortaklı başvuru beklentisi olmadığı için biraz daha önce çıkmaktadır ve ilgi görmektedir.

Proje önerisini hazırlarken;

  • Proje dokümanlarınızda farklı konu başlıklarının birbiri ile tutarlı olması ve bütünlüğe destek vermesi sağlayın.
  • Paydaşların proje iş paketlerindeki görevlerinin net olmasına dikkat edin ve bu doğrultuda detaylarda net bilgilere yer vermeye çalışın.
  • Proje önerisinde kullanacağınız düzgün ve etkileyici anlatım biçimi değerlendirme aşamasında sizlere büyük artılar sağlayacaktır bu sebeple bu konuya büyük önem gösterin.
  • Başvurduğunuz program ek belge imkanı sunuyorsa; görseller ve ek bilgi dokümanları ile proje önerinizi destekleyin.
  • Proje bütçesini oluştururken paydaşlara düşen bütçe oranlarına dikkat edin çünkü bazı programlar kapsamında belirli sınırlar bulunmaktadır. Örneğin; toplam bütçenin %60 KOBİ’ lerde olmalıdır gibi bu gibi kısıtlara ve sınırlara önemle dikkat edin.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayın

Mine Küçük Üstünbaş

Albert Solino Ar-Ge & Tasarım Merkezi Takım Lideri