KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEĞİ

Destek Oranı Nedir?

TEKNOYATIRIM Programı amacı ve kapsamı içeresinde “Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi” ve “orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu doğrultuda KOSGEB’in yayınladığı ek COVID’19 listesindeki ürünlerin yerli üretimleri kapsamında KOBİ’lere yönelik 6 Milyon TL’ye kadar destek imkânı sunulmaktadır. Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilecektir.

Programın proje süresi en az 8 ay en çok 36 aydır.

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Programa Başvuru Şartları

  1. KOSGEB veri sistemine kayıtlı ve beyannamesinin güncel olması
  2. Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması (COVID-19 kapsamında yayınlanan ek ürün listesinde yer alan ürünler)
  3. Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  4. Başvuru sahibi KOBİ’nin Paydaş’ını belirleyerek başvuruda bulunması esastır.

Başvuruda proje paydaşı tanımı ve paydaşın görev tanımı açıklaması KOSGEB tarafından şu şekilde açıklanmaktadır; “İşletme (orta veya büyük ölçekli işletme) ya da kamu kurum/kuruluşu olabilir. Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi vb. beklenir. Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde ise paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.”

Program kapsamında yatırım yapan firmalardan hızlıca başvurularını hazırlayıp salgının etkilerini azaltacak ekipman, ürün veya cihaz üretmeleri ve seri imalat kapasitelerini arttırmaları beklenmektedir.

Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde KOSGEB TEKNOYATIRIM ve diğer destekleriyle KOBİ’lerin en büyük destekçisi olmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi için TEKNOYATIRIM Sayfamızı ziyaret edin.

                                                                                                                                                                               Ümit Kırım

                                                                                                                                       Süreç Lideri | İhracat, Yatırım ve KOSGEB Projeleri