Örnek Eureka Projesi Başarı Hikayeleri: Free space Optics Receiver and Transmitter UNit Evaluations for 3G mobile networks

Örnek Eureka Projesi Başarı Hikayeleri: Free space Optics Receiver and Transmitter UNit Evaluations for 3G mobile networks

Amacı: 3G Mobil teknolojisindeki mevcut alıcı-vericilerin iyileştirilmesi

Projenin süresi: 24 ay

Bütçesi: 1.18 Milyon Avro

Ortaklar: Fransa, Hollanda, Türkiye