Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin Yıllık Faaliyet Raporlarının Son Gönderim Tarihi: 31.05.2020

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, aldıkları teşvikler ile faaliyetlerinin devamına ilişkin detayları aktarmaları adına, güncel durumda her yılın mayıs ayında bir önceki yılın faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Portalı üzerinden e-imza ile gönderilmektedir.

Rapor gönderiminizden sonra süreç aşağıdaki adımlar doğrultusunda ilerler;

 • Ar-Ge / Tasarım Merkez izlemesi yapması amacıyla minimum 2 akademisyen (Hakem) atanır.
 • Atanan hakemler Ar-Ge/Tasarım Merkezini bizzat ziyaret ederek raporlarını bakanlığa sunarlar. Bu kısımda atanan hakemlerin farklı günlerde firmanız davet etmenizi öneriyoruz.
 • Hakem raporları öncelikle firmanızın bakanlık uzmanı tarafından incelenir ve değerlendirme komisyonu için tarih ve saat belirlenir.
 • Komisyona, Bakanlık Uzmanının değerlendirmesine göre firmanın komisyona katılım sağlayıp sağlamayacağı bildirilir. Firmanın komisyona katılımı telekonferans yoluyla veya birebir katılım göstermesi şeklinde istenebilir.

Komisyonda kimler yer alır?

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Daire Başkanı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi
 • Faaliyet alanına uygun 2 Akademisyen
 • 1 Sektör Temsilcisi yer almaktadır.

Komisyon neticesinde yıllık faaliyetler sonrası faaliyetlerin devam edip etmediği yazılı olarak firmaya iletilir. Yazıyla birlikte, Ar-Ge /Tasarım merkezinin genel değerlendirilmesine ilişkin bir sonraki izleme tarihine kadar iyileştirilmesi gerekilen hususlar listelenir.

Yıllık değerlendirme süreci tamamlanana kadar raporun gönderiminden sonra AGTM portal, tüm veri girişlerine kapatılır. Değerlendirme süresi sona erdiğinde ve faaliyete devam kararı alındığında ise kullanıma yeniden açılmaktadır.

Rapor hazırlıklarındaki hassas başlıklar şöyledir;

 • Personel listesinde tüm giriş-çıkışlar ve değişikliklerin yansıtıldığından emin olunmalıdır.
 • Projelerin güncellemelerinin 2019 sonuna göre düzenlenerek kayıtların tamamlandığından emin olunmalıdır.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan rakamlara uygun olarak Mali ve Endeks verilerinin ilgili yıl için girişi yapılmalıdır.
 • Komisyonda alınan kararlara ilişkin alınan aksiyonların detaylı olarak açıklanması önemlidir.
 • Portal da yer alan diğer tüm konu başlıklarının ilgili yıla ilişkin veriler ile güncellendiğinden emin olunmalıdır.

Faaliyet raporlarınızı ve hakem sunumlarınızı özellikle bir önceki değerlendirme sürecinde sizden beklenen aksiyon olarak bildirilen hususlar doğrultusunda oluşturmanız, gelebilecek olası sorular için hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Süreçlerinizi özellikle komisyon ve hakem ziyaretleri için kanıtlanabilir dokümanlarla, projelerinizi ise iş planınıza uygun olacak şekilde görsellerle zenginleştirmeniz, Ar-Ge / Tasarım Süreçlerindeki başarınızın doğru konumlandırılmasında en etkili yollardan biri olacaktır.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1240’ı  aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Arzu Zeynep Devrim

Uzman Danışman | AR-GE & Tasarım Merkezi