1507-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Süreçleri

1507

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların projeler kapsamında rekabet güçlerinin arttırılmasının ve ihracat kapasitelerinin genişletilmesi istenmektedir.

Kobiler, ortaklı ya da firma bünyesinde gerçekleştirilecek projeler sayesinde Ar-Ge sistematiğinin ve yenilikçi proje tasarlama ve yürütebilme yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Benimsenen Ar-Ge kültürü ve yenilikçi proje geliştirme çalışmaları ile firmaların Ar-Ge kapasitelerinin arttırılması, yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesi, proje çıktılarının ticarileşebilme potansiyelinin değerlendirilmesi ile ekonomik büyümeye katkı sağlaması, ülke ihtiyaçlarına bağlı olarak ulusal hedeflere yönelik kullanımın sağlanması beklenmektedir.

01.01.2020 itibarı ile 1507 Destek programı genel başvuru sürecinden çağrılı sisteme geçmiştir. Çağrılar 1511 projelerinde olduğu gibi direkt konu bağımlı olmasa da öncelikli alan konuları çağrı ile birlikte bildirilmektedir ve bu öncelikli alanlarda olması durumda proje değerlendirmesine oldukça pozitif yansımaktadır. Proje başvuruları bu yeni sistemle beraber yılda 2 kere açılacak çağrı ile yapılabilinecektir.

Açılan çağrılara yönelik hazırlanan projeler TEYDEB portalı üzerinden online gönderilmektedir. Projeler akabinde ön değerlendirmeye tabi tutularak incelenir ve uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.

Proje başvuruları aşağıda maddelemiş olduğum belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje hakem değerlendirmesi yapılmaksızın red edileceği TÜBİTAK tarafından ilan edilmiştir.
  • Proje başvurusundan önce Ar-Ge faaliyetlerinin tamamlanmış olması ve kuruluş tarafından çözülmesi gereken teknik, teknolojik bir problemin bulunmaması,
  • Proje kapsamında kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamaması, projede gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarının hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılması,
  • Proje sonucunda geliştirilen ürünün teknik, teknolojik, yasal, hukuki açıdan yapılabilme, kullanabilme ve endüstriyel uygulamaya dönüşme ihtimalinin bulunmaması,
  • Geliştirilecek projenin Ar-Ge içermemesi ve firmaya üretim/laboratuvar gibi alt yapı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı olması,
  • Kuruluşta, proje konusu ile ilişkilendirilebilecek en az lisans mezuniyetine sahip bir personelin bulunmaması.

1507

Konu ile ilgili atanan hakemler sonrasında yapılan değerlendirme aşamasında da yukarıda belirtilen kritik tespitlerin gözlenmesi halinde projeler ile ilgili kurul tarafından bir puanlama yapılmaksızın reddedilir.

Kurul değerlendirmesine kalan projeler için 50 puan eşik değeridir. 50 puan ve altında puana sahip olan projeler reddedilir, 50 puan üzerinde alan projelerin değerlendirme süreçleri devam etmektedirler.

Proje özelinde belirlenen hakemlerin ve kurul değerlendirmelerinin sonucunda bir proje puanı elde edilir.

Geçmiş desteklenen projelerin ticarileşme performansı, uluslararası fonlara başvuruda bulunmuş olunması, linkte sunulan öncelikli alanlarda olması şeklinde kriterlerin sağlanması ile kabul edilmesi öngörülen projelere ek puan getirmektedir. Proje puanı ve çağrı bütçesinin de dikkate alınması ile nihai karar verilerek, destek sürecinin başladığı TEYDEB portalı üzerinden öncelikle bildirilir ve destek karar yazısı da posta yoluyla elinize ulaştırılır.

 

Ezgi Dursun

Danışman | AR-GE & Tasarım Merkezi