Ufuk 2020 Programı SESAR Ortak Girişimi Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Açıldı

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır.

Son başvuru tarihi 29 Nisan 2020’dir.

Destek bütçesi 19,5 milyon Avro olan çağrı kapsamında hava sahası kullanımının optimizasyonu, entegre yörünge yönetimi, kentsel hava ulaşımı kapasitesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi (U-Space), çevresel sürdürülebilirlik konuları desteklenecektir.

Çağrı, dört belirli konuyu ele alan proje teklifleri içindir:

Hava sahasının optimum kullanımı
Amaç, serbest rota ortamında optimize edilmiş hava trafiği akışlarını ve hava sahasının diğer kullanımlarını (örneğin askeri) destekleyen çözümleri göstermektir. Bunlar arasında başlangıç ​​dinamik hava sahası yapılandırması, hava sahasının gelişmiş esnek kullanımının yanı sıra hava trafik hizmetlerini devretme stratejileri, isteğe bağlı kapasite düzenlemeleri ve daha yüksek otomasyon düzeylerine olanak sağlayan çözümler yer alabilir. Bu kategorideki gösteriler Hava Sahası Mimarisi Çalışma Geçiş Planını ve “Hızlı kazanma için operasyonel mükemmellik programı tarafından desteklenen bir hava sahası yeniden yapılandırma programının başlatılması” ölçüsünü desteklemeye çalışacaktır.


Entegre yörünge yönetimi
Amaç, havaalanlarının, havayollarının ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının (ANSP) güncel uçuş, meteorolojik, hava sahası ve havaalanı bilgilerine erişmesini sağlayan ve operasyonlar boyunca yörüngenin koordineli ve senkronize bir görünümünü sağlayan çözümleri göstermektir. , planlamadan uçuş operasyonları aşamasına kadar. Bu kategorideki gösteriler Hava Sahası Mimarisi Çalışma Geçiş Planını ve “Sınır ötesi serbest rota, hava-yer ve yer-toprak bağlantısının uygulanmasını destekleyen olgun SESAR Çözümleri ile ilgili planlı uygulamanın gerçekleştirilmesi” tedbirini desteklemeye çalışacaktır.


Kentsel hava hareketliliğini sağlamak için U-alanı yetenekleri ve hizmetleri
Amaç, güvenli ve güvenli kentsel hava hareketliliğini mümkün kılabilen U-uzay hizmetlerinin ve teknolojik yeteneklerin gelişimini desteklemektir, yani hava araçlarını kullanarak bir kentsel ortamda hareketlilik hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bu kategorideki gösteriler, zaten tamamlanmış olan SESAR U-uzay araştırma ve inovasyonunun sonuçları üzerine inşa edilecektir.


Çevresel sürdürülebilirlik
Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2019’da başlatılan Avrupa Yeşil Anlaşması, 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr bloğunu oluşturmayı hedefliyor. Bu kategorideki gösteriler, “sıfır CO2 atığı” yörüngeleri etkinleştirebilecek ve yeşil uçuşları koruyabilecek çözümleri göstermeyi amaçlayacak gereksiz sapmalar veya kısıtlamalar.


Son başvuru tarihi 29 Nisan 2020’dir.