ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eş güdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 31 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 16/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi” olarak belirlenmiştir.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısının genel hedefleri şunlardır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
  • Pre-klinik ve/veya klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı ve/veya sağlık hizmetleri sistemlerinin optimizasyonu üzerine kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi,
  • Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

    ERA PerMed 2020 yılı çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından aşağıda belirtilen araştırma alanlarında projeler desteklenecektir:

Çağrı Hakkında daha fazla bilgi almak için uzman danışmanlarımızla iletişime geçin.

Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar
Modül 1B: Klinik Araştırmalar

Araştırma Alanı 2:  Büyük Verinin Entegrasyonu ve BİT Çözümleri

Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif
Modül 3D: Eğitim Stratejileri

Çağrıya Başvurmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1240’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?