COBIOTECH PROJESİ 2020 ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

Cobıotech Projesi 2020 Çağrısı Ön Duyurusu

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesidir.

Projeye, 25 farklı ülkeden 25 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, CoBioTech projesi 2020 yılı çağrısı Mart 2020 itibariyle açılacaktır.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

TÜBİTAK TEYDEB Çağrılarına başvurmak için tıklayın.

Tek aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.
Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: Haziran 2020 13:00

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının Amacı ve İçeriği

  1. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir.

Projelerinin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine ya da aşağıda belirtilen maddeleri içeren bir sürecin değiştirilmesine yol açması beklenmektedir

Çağrılar hakkında bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?