MANUNET III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

5746 sayılı kanun ile Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan konu başlıklarına yönelik çağrıya çıkılması planlanmaktadır:

  • Bilgi tabanlı mühendislik, endüstri 4.0 teknolojileri dahil üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (endüstriyel robotlar, bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım, üretim otomasyonları, sıfır hatalı üretim, ürün ömrü yönetimi, siber-fiziksel sistemler, IoT, kontrol, büyük veri, analitik, bağlantı ve mobilite, artırılmış gerçeklik, imalat prosesleri için siber güvenlik vb.).
  • Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği, geri dönüşüm (yeniden kullanım, yeniden üretim vb.) ve döngüsel ekonomi de dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri.
  • Adaptif üretim teknolojileri.
  • Eklemeli imalat teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri vb.
  • Üretimde yeni malzemeler (alaşımlar, yağlayıcılar, kaplama, tekstil elyafları, kompozit, yalıtım malzemeleri, çok işlevli malzemeler vb.).
  • Yeni üretim metotları, bileşenler ve sistemler (cihazlar, takım ve ekipman, lojistik sistemler).
  • Üretime yönelik diğer ürün, teknoloji ve servisler (lojistik, tedarik zinciri vb.).

Çağrı Hakkında daha fazla bilgi almak için uzman danışmanlarımızla iletişime geçin.

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

Çağrıya Başvurmak  için bizimle hemen iletişime geçiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?