Yatırım Teşvik Kapsamı Genişletildi

01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren karar kapsamında; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında; her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmiştir. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında uygulanacaktır.

Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına %100 oranında,  olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçiniz

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Talep Süresi Uzatıldı

İmalat sanayine  yönelik  yatırım  teşvik  belgesi  kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin talep  edilmesi  halinde KDV Kanunu geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellef iade edilebilmesine ilişkin süre,2020 ve 2021 yıllarına uzatıldı.

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
  • Dernekler ve vakıflar,
  • Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?