Teknoyatırım ( 2020 Yeni Çağrı )

Teknoyatırım (2020 Yeni Çağrı)

Teknoyatırım Nedir ?
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

 •  Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar,

Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Teknoyatırım Başvuru Şartları:

Yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

 • Başvurular için;Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
  Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

Teknoyatırım Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
Destek Üst Limitleri: Genel destek oranı %60’dır
. Desteği oluşturan geri ödemeli geri ödemesiz destek ayrımı aşağıdaki listede sunulmuştur. Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Teknoyatırım Destek Kalemleri & Oranları

Makina Teçhizat Desteği% 30 Geri ödemesiz, %70 Geri Ödemeli
Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği % 30 Geri ödemesiz, %70 Geri Ödemeli
Yazılım Giderleri Desteği% 30 Geri ödemesiz, %70 Geri Ödemeli
Personel Gideri Desteği% 100 Geri Ödemesi
Eğitim ve Danışmanlık Desteği% 30 Geri ödemesiz, %70 Geri Ödemeli
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği% 30 Geri ödemesiz, %70 Geri Ödemeli

Bizi takip etmeye devam edin…

Mevzuatın tamamını incelemek için tıklayınız.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?