Teknoyatırım Programında Yeni Çağrı Bu Hafta

Tekno – Yatırım Teknolojik Ürün Hibe Destek Programı:

 

TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir:

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen)

 1. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
 2. Personel gideri desteğ
 3. Eğitim ve danışmanlık desteği
 4. Kira desteği

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Sonrası Verilen)

Yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile yararlanabilir.

 1. İşletme Gideri Desteği
 2. Personel giderleri
 3. Enerji giderleri
 4. Bakım-onarım giderleri

 

Destek Süresi

Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

 1. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 4. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 5. Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan

teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.

 

ÖNEMLİ

 • Makine, teçhizat ve yazılımların yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.
 • Yılda birden fazla ve sürekli olarak başvuru kabul edilecektir.
 • İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında ön ödeme (avans) verilebilir. (Teminat Giderleri: %100 oranında desteklenir)

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi