KOBİ Aracı Programı (Enhanced EIC Accelerator Pilot) Güncellendi!

Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellenmiştir. Bu çalışma programına göre KOBİ Aracı Faz 1 programının son çağrı kesim tarihi 5 Eylül 2019 olarak belirlenmiş olup bu tarihten sonra Faz 1 programı sona erecektir. Bu çalışma programına göre KOBİ Aracı Faz 2 programının adı Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK) Hızlandırıcı olarak değişmiş olup 09 Ekim 2019 çağrı kesim tarihinden itibaren yapılan güncellemelere göre başvuru kabul edilecektir.

Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı ile birlikte hibe yanı sıra risk sermayesi yatırımı (blended finance) seçeneği ile beraber hizmete girecektir. Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecektir. Buna göre;

 

 • Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.
 • Programa başvuracak bir KOBİ’nin inovasyonuTRL 6 ise “sadece hibe” seçeceğine başvurabilir. Hibeyi alması halinde projelerini ticarileştirmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapması için Avrupa Komisyonu 0.5 M ile 2.5 M Avro destek sağlar. Destek oranı proje bütçesinin % 70’i ve desteklenen oranın % 25’i oranında dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir.
 • Programa başvuracak KOBİ’nin inovasyonu TRL 7 veya 8ise firma karma fonlama sistemine (blended finance) başvurabilir. Bu sistem ile KOBİ hibe (2.5 M Avro ’ya kadar) ve risk sermayesi (15 M Avro ‘ya kadar) karışımı ile inovasyonunu ticarileştirme faaliyetleri sürdürebilir.
 • Programa başvuracak KOBİ’nin inovasyonu TRL 9ise firma “yalnızca özel finansman erişim” (equity) seçeneğine başvurarak 15 M Avro ‘ya kadar risk sermayesi alabilir.
 • KOBİ’lerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yönelttiği soruları 30 sayfalık bir iş planı ile cevaplaması beklenmektedir. İş Planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri” belirtilmiştir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme, pazar uygulamaları olabilir.
 • Proje çıktısı olarak “yatırımcı hazır” iş planı hazırlanmakta olup, toplam proje süresi 12-24 ay sürmektedir.
 • Faz 2 (Hızlandırıcı) değerlendirmeleri 3 aşamalı olacaktır: uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence).
 • Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan değerlendirilir. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 4’tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3’tür); bir projenin eşik puanı 15 üzerinden 13’tür. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
 • Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen bütçeye göre belirlenen firmalar projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata çağrılır.  Mülakat paneli teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiricilerden oluşur. Mülakat 30 dakika sürecektir. Bu kısımdan geçen firmalarla Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Daha sonra Avrupa Komisyonu adına özel yatırım sürecini yönetmek üzere kurulan Özel Görevli Birim (SPV) firmaya yönelik durum tespitine başlar. Bu adımda firmanın finansmanı, pazardaki potansiyeli ve risk yapısı değerlendirilir. Durum tespiti pozitif olarak değerlendirilen firmanın yatırım süreçlerinin başlaması için Yatırım Komitesi’ne (Investment Committee) yönlendirilir. Yatırım Komitesi KOBİ’lere yapılacak özel yatırım kararlarından sorumlu, Avrupa Komisyonu tarafından atanan uzmanlardır. Yatırım Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) dijital platformu üzerinden KOBİ ile ilgili yatırımcılar (co-investor) arasında eşleştirme yapar. Bu aşamada süreç şu şekilde devam eder:
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar;
 • Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır.
 • Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.
 • Önümüzdeki dönem için çağrı kesim tarihleri: 9 Ekim 2019, 8 Ocak 2020, 18 Mart 2020, 19 Mayıs 2020, 7 Ekim 2020’dir.

KOBİ Aracı Programı çağrısına başvurmak için tıklayın.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi