Ticaret Bakanlığından Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri, Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerdir. İşletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenmektedir.

Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler:

  • Personel
  • Alet, Teçhizat, Yazılım
  • Seyahat
  • Web Sitesi Üyeliği Giderleri

Bu kapsamdaki projelere devlet tarafından önemli tutarlarda hibe desteği verilmektedir:

  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.
  • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenmektedir.
  • istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Tasarım Destekleri’nden yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi