Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri Konusunda EUREKA Çağrısı

EUREKA Progamı kapsamında, Yapay Zeka ve Kuantum Teknolojileri konusunda bir çağrı açılacaktır. Çağrı ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Çağrı Açılış Tarihi: 01 Nisan 2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 01 Temmuz 2019 (Ülkemiz katılımcılarının bu tarihe kadar TEYDEB 1509 başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir.)

Çağrı Katılımcı Ülkeleri: Türkiye, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsrail, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık

Ülkemizden bir firma bu ülkelerden herhangi bir tanesinden bir ortakla çağrıya katılabilir.

Çağrıya Başvurmak İçin Tıklayın

Kapsam:

Katılımcılar, uygulamalı araştırma ve inovasyon projesi önerilerini sunmaya davetlidirler.

Proje Konusu:

– Yapay zeka

– Kuantum Teknolojisi Kuantum algılama

Uygunluk kriterleri

Mevcut çağrıya başvurmak için ortaklar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

-Konsorsiyum en az iki bağımsız şirketi içermelidir

-Yeni bir ürünün, endüstriyel sürecin veya hizmetin geliştirilmesi esas alınmalıdır.

-Ürün, süreç veya hizmet yenilikçi olmalı

-Konsorsiyum Anlaşması, ulusal fon kuruluşları tarafından onaylanmalıdır.

-Projenin süresi 36 ayı geçemez.

Çağrıya Başvurmak İçin Tıklayın

EUREKA Network Projeleri

EUREKA’nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan EUREKA Network Projeleri pazara yakın yenilikçi Ar-Ge Projelerinin ulusal kaynaklarla desteklendiği bir uluslarlararası işbirliği aracıdır. Ülkemizden bir kuruluş EUREKA Üyesi 44 ülkenin en az bir tanesinden en az bir ortakla başvuru yapabildiği bir fonlama mekanizmasıdır.

EUREKA Network Projeleri için herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Ayrıca sürekli açık olan başvuru sistemi yoluyla istenilen anda proje başvurusu yapılması mümkündür.

EUREKA Network Projeleri kapsamında yapılacak başvurular ulusal fon kuruluşları tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak, bütün taraflarca desteklenmeye değer görülen projeler ulusal fonlarla desteklenecektir. TÜBİTAK, EUREKA Network Projeleri kapsamında sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

Önerilecek projeler EUREKA Network Projeleri olarak değerlendirilecek ve desteklenecektir.

Çağrıya Başvurmak İçin Tıklayın

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi