Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

  1. Makine, Ekipman, Donanım Alımı
  2. Yazılım Alımı
  3. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
  4. Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir. Şirketlerin harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir.

Küresel Tedarik Zinciri Projesi Destek Kalemleri

Makine, Ekipman ve Donanım Alımının Desteklenmesi:  Sadece makine, ekipman, donanım alımı desteklenir. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez. Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

Yazılım Alımının Desteklenmesi: Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi: Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir.

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalarının Desteklenmesi: Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin

– Destek Üst Limiti: 1.000.000 Dolar
– Destek Oranı: %50
– Proje Süresi: 2 Yıl

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL’den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi İçin Tıklayınız