TÜBİTAK’tan -1511- Sanayide Enerji Verimli İkili veya Üçlü Üretime Yönelik Buhar veya Gaz Türbinlerinin Geliştirilmesi Ve Demonstrasyonu Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının Amacı:

Bu çağrıda ısıl proseslerin yoğun olduğu, çimento, demir çelik, cam, tekstil, seramik vb sanayi sektörlerinde, süreç iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı ile %20 enerji verimliliği artışı sağlayan teknolojiler kapsamında özellikle ikili veya üçlü üretim uygulamalarına yönelik yüksek verimli, atık ısı geri kazanımlı küçük kapasiteli buhar ve gaz türbinlerinin, ülkemizin teknolojik rekabet gücüne katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesinin yanı sıra sanayideki mevcut tesislere entegrasyonu ve demonstrasyonu amaçlanmıştır. Çağrı vasıtasıyla geliştirilecek bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, ülkemizin ulusal enerji güvenliği ve sanayimizin çevreci teknolojilerdeki rekabetçiliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrının konusu; sanayi uygulamalarında ikili veya üçlü enerji üretim sistemlerine yönelik buhar/gaz türbinlerinin yerlileştirilmesi yönünde geliştirilmesi ve demonstrasyonudur.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Geliştirilecek olan sistem/ünitelerin aşağıda belirtilen hususları sağlaması gerekmektedir.

 • Geliştirilecek buhar veya gaz türbini prototiplerinin en az % 75 izantropik verimi sağlaması,
 • Geliştirilecek buhar veya gaz türbini prototiplerinin uluslararası standartlarca kabul edilen ses düzeyini sağlaması,
  • Sanayideki uygulama alanına göre türbin tipine/kapasitesine karar verilmesi ve geliştirilecek ürünün, mikro/mini gaz türbinleri için maksimum 250 kWe, buhar türbinleri için ise maksimum 10 MWe kapasitede olması,
  • Sanayide kullanılan birleşik ısı – güç ve üçlü üretim sistemlerindeki uygulamalarda toplam verimin % 85’in üzerine çıkartılması,
  • Geliştirilen prototip türbinlerin mevcut tesislere entegrasyonlarının ve demonstrasyonlarının yapılarak performans testlerinin yerinde gerçekleştirilmesi ve uygulanan sistemin mevcut duruma kıyasla en az %20 enerji verimliliği artışı sağladığının ölçümlerle doğrulanması gerekmektedir.
  • Belirtilen konu ve kapsamda kullanım alanına uygun prototipin geliştirilmesi ve performans testlerinin yapılması,

Ülkemizde yerli imkanlarla geliştirilmiş buhar/gaz türbinlerinin sanayi sektörüne enerji verimli entegrasyon ve demonstrasyonuna yönelik projeler de bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Projede önerilecek sistemin teknik ve ekonomik açılardan neden tercih edildiğinin diğer teknolojilerle kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi yapılmalıdır. Başvurularda projenin hedefleri ve başarı ölçütleri, güncel ve mevcut sistemlerle karşılaştırılarak sayısal değerlerle belirtilmelidir.

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir.

Projelerde, üretim teknolojileri yanı sıra özellikle yerli know-how (bilgi) edinimi ve teknoloji gelişimine yönelik tasarım ve analiz konularında yoğunlaşılması, ilgili mühendislik disiplinlerinde ilgili modellemelerin, analizlerin (ısıl-akışkan analizleri, yapısal analizler, malzeme, test, vb.), optimizasyon ve performans değerlendirmelerinin yapılması beklenmektedir.

Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.

Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin ulusal/uluslararası standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000 TL
 • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000 TL
 • İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi: 01/03/2019
 • Çağrı Kapanış Tarihi: 12/03/2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi