TÜBİTAK’tan -1511- Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörleri Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrının amacı; cerrahi, anatomi, biyofizik ve fizyoloji eğitimlerinde kullanılabilecek, eğitim alan kişiyle etkileşimli hasta modeli ve simülatör teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Sağlık bilimlerinde verilen temel ve ileri eğitimler açısından simülatörlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Bu çağrının konusu, tıbbi eğitim amaçlı cerrahi, anatomi , biyofizik, fizyoloji simülatörlerinin yazılım, donanım ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi için proje önerilerini desteklemektir.

Buna göre:
1- Simülatör donanımlarının (mekanik, elektronik ve elektro-mekanik sistemlerin) geliştirilmesi,
2- Cerrahi, anatomi, biyofizik, fizyoloji uygulamalarından en az birini içermesi,
3- Simülatörlerde arttırılmış ve/veya sanal gerçeklik uygulamalarının bulunması,
4- Cerrahi senaryoların cerrahi eğitim veren eğitmenler tarafından doğrudan öğretme (direct teaching) metodu ile sisteme aktarılması ve kullanıcı verileriyle eğitmen verilerinin karşılaştırılarak, kullanıcıya geri bildirimde (dokunsal / işitsel / görsel) bulunulması,
5- Cerrahi simülasyon sürecindeki tüm verilerin kayıt altına alınabilir olması ve sonrasında uygulama performansının ortaya konması,
6- Eğitim için kullanılan kadavra sayısını azaltmaya yönelik zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamalarını içermesi,
7- Geliştirilecek olan yazılımın öğrenebilir, yapay zeka tabanlı ve esnek bir yapıya sahip olması,
8- Geliştirilecek simülatörde kullanılacak olan yapay dokuların (yumuşak ve sert) gerçek özelliklerinin taklit edilebiliyor olması, çağrı kapsamını oluşturmaktadır.

Geliştirilecek simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin geliştirilmesine yönelik proje önerileri de, farklı bir bütçe üst sınırı ile çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
· Geliştirilmesi planlanan tüm sistem bileşenleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.
· Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun olmalıdır.
· İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 30 ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL (Simülatörlerin geliştirilmesi amaçlanan projelerde) Proje Bütçesi Üst Sınırı: 600.000 TL (Simülatörlerde kullanılabilecek alt bileşenlerin, hazır donanıma yazılım geliştirilmesine yönelik proje önerileri için)
  • İşbirliği Yapısı:
    · Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Diğer Hususlar:
    · Çağrının temel amacı, biyomedikal ekipmanlar alanında çağrı konusu ile ilgili ulusal bilgi birikiminin arttırılmasıdır. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışındanağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22/02/2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 15/03/2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL’den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi İçin Tıklayınız