TÜBİTAK’tan -1511- MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör Sistemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının Amacı:

Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden havada veya suda bulunan kimyasal maddeleri, toksinleri algılamaya veya hastalıkların erken tanısını koymaya yönelik MEMS/NEMS biyolojik ve kimyasal sensörlerin Türkiye’de geliştirilerek, üretim potansiyelinin oluşturulması ve artırılması amaçlanmaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler ve kimyasal sensörler
* Gıdalarda ve gıda hammaddelerinde ilaç ve kimyasal kalıntılarının belirlenmesi için biyosensör veya kimyasal sensörler
* Çeşitli hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler
* Kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler
* Sepsis tanısına yönelik biyosensörler
* Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler
* Endüstriyel zehirli maddeleri ve kimyasal harp maddelerini (sarin, hardal gazı, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler
* Kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensörler Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Biyosensörler ve kimyasal sensörler alanındaki mevcut bilgi birikiminin kullanılarak sensör prototipleri geliştirilmesi
* Performans testleri ve alan uygulamaları

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

* Biyosensörler veya kimyasal sensörler, tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
* Performans test ve alan uygulamaları sonucunda THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi) değeri 5 veya üzeri çıktı beklenmektedir.
* Geliştirilecek sensörlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, saha veya klinik kullanıma uygun olmalıdır.
* İnsan sağlığına zararlı seviyedeki ölçümlerde uluslararası standartlara uygun eşik veya toplam doz değerlerinde seçicilik, duyarlılık ve doğruluk sağlanması gerekmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
  • İşbirliği Yapısı: Yurtdışından alınacak danışmanlık/hizmet alımı proje bütçesinin %10’unu geçemez.
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22/02/2019
  • Çağrı Kapanış Tarihi: 11/03/2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL’den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi İçin Tıklayınız