TÜBİTAK’tan -1511- Çok Eksenli Hareket Kontrolörü Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının Amacı:

Yerli hareket kontrolcülerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, imalat makineleri ve robotik otomasyon sistemlerinde kullanılan kontrolcü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çok eksenli hareket kontrolörünün yazılımı, donanımı ve test sistematiğini içeren bir platform olarak geliştirilmesi bu çağrıdaki temel beklentidir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrı kapsamında imalat makineleri ve robotlarda kullanılabilecek en az beş eksenli endüstriyel hareket kontrolörü sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan sistem özgün özelliklere sahip olmalıdır ve tasarımında yenilikçi yaklaşımlar kullanılmalıdır. Projeler aşağıdaki veya benzeri çalışmaları içermelidir: -Sürücü devresini barındıran çok eksenli modüler kontrolcü sistemi geliştirilmesi -Sürücü kart tasarımına uygun donanım platformunun belirlenmesi -Haberleşme protokollerinin belirlenmesi -Sürücü fonksiyonlarının belirlenmesi ile kütüphane ve arayüz yazılımların geliştirilmesi -Çok-eksenli senkron hareket kontrol algoritmalarının tasarlanması ve modellenmesi -Bu algoritmaların gömülü ortamda gerçek-zamanlı olarak test edilmesi -Algoritmaların bir uygulama çerçevesinde bütünsellik testleri, maliyet optimizasyonu, maliyet etki versiyonunun testlerinin yapılması – Ürün ile test, değerlendirme, kalifikasyon ve sertifikasyon çalışmalarının yapılması.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Çağrı kapsamında geliştirilen hareket kontrolörünün en az beş eksen içeren iki farklı uygulamada başarılı bir şekilde çalıştığının gösterimi beklenmektedir.

Hedeflenen Teknik Özellikler:

Donanım için:
1. En az 5 ekseni kontrol edebilmesi (Her bir serbestlik derecesi için bir kontrolcü kart tasarlanıp modüler olarak çoklanabilmesi)
2. Doğrusal ve dönel tekrarlanabilen hareket hassasiyetine sahip olması
3. Ethernet destekli ve uzaktan erişilebilir olması
4. Step veya servo motorlarla çalışabilmesi
5. 25 MHz’e kadar enkoder girişi kabul etmesi
6. 6 MHz’e kadar step motor çıkışı verebilmesi
7. Klasik (PID, vb.) ve/veya modern kontrol algoritmalarını çalıştırabilmesi
8. Doğrusal, dairesel ve eliptik interpolasyon yapabilmesi
9. Yüksek doğruluğun sağlanması için 3 boyutta konum hatalarını telafi edebilmesi
10. Köşelerde yavaşlama özelliğine sahip olması
11. PC/PLC ya da gömülü sistem arayüzü olması
12. Ürün maliyetinin muadillerine göre rekabetçi seviyede olması
13. Çalışma sıcaklık aralığının 0 °C ile +40 °C olması
14. Endüstriyel seviyede elektromanyetik uyumluluğu (EMC) olması
15. İlgili sektöre ve standarta uygun paketlenmesi
16. Operatör paneline sahip olması
17. Ayrıca havacılık, askeri, biyomedikal vb. uygulamaları hedefleyen ürünlerde ilgili sektörel standartlar da gözetilmelidir.

Yazılım için:

 1. Grafik tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olması
  2. Hata raporlaması yapabilmesi
  3. Uzaktan erişilebilir ve konfigüre edilebilir olması

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
 • İşbirliği Yapısı: Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

  Diğer Hususlar:
  · Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen sistemlerin yurt dışı muadil sistemlerle karşılaştırma tablosu ile hedeflenen tasarım kriterleri, başarı ölçütleri ve ilgili standartlar verilmelidir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22/02/2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 13/03/2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 350 Milyon TL’den fazla hibe kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi İçin Tıklayınız