TÜBİTAK’tan -1511- Kronik Hastalıklarda Kullanılacak Hasta Destek Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrının amacı kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesini yerli kaynaklarla karşılayacak teknolojik bilgi birikimini sağlamak ve bu teknolojileri geliştirmektir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu çağrının konusu kronik hastalıkların tedavisi ve takibinde ihtiyaç duyulan hasta destek teknolojilerinin geliştirilmesidir.

Çağrının ana kapsamı, kritik hastalıkların tedavi ve takibinde kullanılacak, vücut içinde kalan veya vücut üzerinde taşınabilen, aktif, biyo-uyumlu, tercihen enerji ihtiyacını kendisi karşılayabilen ve MR uyumlu sistemlerin geliştirilmesidir.


Buna göre, geliştirilecek sistemlerin:

1- Hastaya özel olarak kurgulanabilir olması,
2- Mikro elektronik alt birimlerin tasarımlarının yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi,
3- Mikro imalatı gerektiren alt bileşenler için üretim yöntemlerinin ortaya konulması,
4- Doku ile cihaz arasındaki uyumluluğu gözeten doku mühendisliği uygulamalarını içermesi,
5- Elektriksel karakteristiklerinin belirlenmesi,
6- Nöro-protezler için geçerli olmak üzere, elektronik kontrol ünitesi, elektrot ve/veya elektrot dizileri, haberleşme ünitesi ve yazılımının geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
· Geliştirilmesi planlanan tüm sistem bileşenleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.
· Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun olmalıdır.
· İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 1. Proje Süresi Üst Sınırı: 30 Ay
 2. Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL
 3. Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi: 22/02/2019
 4. Çağrı Kapanış Tarihi: 15/03/2019
 5. İşbirliği Yapısı:
  Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

  Diğer Hususlar:
  Çağrının temel amacı, biyomedikal ekipmanlar alanında çağrı konusu ile ilgili ulusal bilgi birikiminin arttırılmasıdır. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışındanağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi