TÜBİTAK’tan -1511- İleri Düzey Takım Tezgahları ve Aparatları Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının Amacı:

Ülkemizde ileri düzey takım tezgahlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın büyük bölümünün ithal ürünlerle karşılandığı bilinmektedir. Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını genelde karşılayamadığı görülmektedir. Yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgahları üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yüksek hız ve konumlama hassasiyeti değerlerine sahip yenilikçi takım tezgahlarının geliştirilerek gerekli teknolojik bilgi birikiminin sağlanması ve dışa bağımlılığımızın azaltılması bu çağrının amaçlarını oluşturmaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrı kapsamında aşağıda belirtilen konularda yapılacak çalışmalar beklenmektedir.
A) Hibrit imalat tezgahlarının geliştirilmesi; Önerilecek projelerin hedefi aynı tezgahta ve tek bağlamayla imalatı imkansız parçaların üretimini mümkün kılmaya yönelik olmalıdır. Örneğin;

–  torna, freze gibi tezgahların taşlama, honlama, broşlama, vb. işlemleri yapabilecek şekilde entegrasyonu,
–  talaş kaldırma ve/veya yüzey koşullandırmaya yönelik konvansiyonel tezgahların lazer, plazma, iyon ışını gibi teknolojiler ile entegrasyonu, vb. farklı imalat teknolojilerinin birleştirilmesine yönelik ve belirgin yüksek teknoloji uygulaması içeren takım tezgahlarının geliştirilmesi beklenmektedir.

B) Mikron altı hassas işleme tezgahlarının geliştirilmesi; Önerilecek projelerde yüksek hassasiyete sahip takım tezgahlarının geliştirilmesi beklenmektedir.

C) Yüksek hızlı CNC tezgahların geliştirilmesi: Yüksek iş mili devrine ve yüksek eksen hızlarına sahip takım tezgahlarının geliştirilmesine yönelik projeler beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

1) Önerilecek projelerde; proje konusu tezgahın varsa yerli muadillerinden üstün özelliklere sahip olması ön koşuldur. Bu durum proje öneri dosyasında karşılaştırmalı-detaylı teknik özellikler/hedefler verilerek açıklanmalıdır.
2) Önerilecek projelerde; proje konusu tezgahın yerli muadilinin olmadığı durumda en az uluslararası muadillerine eş veya daha üstün özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu durum proje öneri dosyasında karşılaştırmalı-detaylı teknik özellikler/hedefler verilerek açıklanmalıdır.
3) B maddesi kapsamında önerilecek projelerde 0,5 mikrometre altında konumlama hassasiyeti beklenmektedir.
4) C maddesi kapsamında önerilecek projelerde aşağıda belirtilen tüm özelliklerin sağlanması gerekmektedir;
· İş mili 25.000 devir/dakika’ya çıkabilmelidir.
· Eksen hızları; hızlı harekette 50 m/dakika’ya çıkabilmelidir.
· Tezgah takım değiştirme sistemine (en az 24 takım) sahip olmalıdır.
· Tezgah otomatik parça sıfırlama sistemine sahip olmalıdır.
· Parça ölçme probu ve raporlama sistemi olmalıdır.
· Takım-parça-tezgah çarpışma önleme sistemine sahip olmalıdır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22/02/2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 13/03/2019

 

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi