TÜBİTAK’tan -1511- Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı ile insan biyolojik örneklerinde mikrobiyolojik, immünolojik ve biyokimyasal analizleri içeren tanı ve/veya tarama kitleri ile cihazlarının geliştirilmesi, ülkemizde bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılarak uluslararası pazarda rekabet edebilen ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerde, insan biyolojik materyallerinde mikrobiyolojik, immünolojik ve biyokimyasal tabanlı, yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı tanı kitlerinin ve/veya cihazlarının geliştirilmesine yönelik çıktılar üretilmesi beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Bu çağrıda, girişimselliği (invazivitesi) düşük, yüksek özgüllüğe, duyarlılığa, doğruluğa sahip, maliyet etkin ve katma değeri yüksek çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu çağrıda hedeflenen kitler ve kit ile birlikte geliştirilecek olan cihazların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir.

 

Projeler aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
• Tekli veya çoklu tarama özelliği olan kitler,
• Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan kitler,
• Kitin, bir cihaz ya da sistemle beraber geliştirilmesi durumunda, sistemin birlikte doğrulanması,
• Projede sadece tanı kiti geliştiriliyorsa ve kitin kullanımında cihaz veya sisteme gereksinim varsa mevcut cihaz ya da sistemlerle kullanılabilirliğinin doğrulanması,
• Kitler uluslararası standartlara uygun belgeleri (IVD, CE) alabilecek nitelikte olmalıdır.

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL
  • İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22 /08 / 2019
  • Çağrı Kapanış Tarihi: 15 / 03 /2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin !

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi