TÜBİTAK’tan -1511-Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri Çağrısı

Çağrının Amacı:

Taşınabilir platformların hızla yaygınlaşması sebebiyle bu platformların asli ya da tamamlayıcı unsuru olacak gömülü sistem çözümlerine ihtiyaç artmaktadır. Çağrının amacı ticari değeri olan Ar-Ge ürünü mobil çözümlerin geliştirilmesidir

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıkların herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir. Mobil cihazlara yönelik gömülü sistem bileşenleri

 • Tarım/hayvancılık uygulamaları o Verimliliği arttırıcı sistemlerin geliştirilmesi o İzleme, kontrol ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi o Ürün/Gıda güvenliğini sağlayan (GDO, soğuk zincir takibi, zirai ilaç kalıntısı vb.) uygulamalara yönelik sistemlerin geliştirilmesi.
 • Engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik yaşam kalitesini arttırıcı, kişisel güvenliğe yönelik uygulamalar
 • Esnek elektronik ve giyilebilir teknolojilerin uygulamaları
 • Kamu hizmetlerinde vatandaşın yaşam kalitesini arttıran uygulamalar

Hedeflenen Çıktılar ve Beklenen Özellikler

 • Geliştirilecek çözümlerin veri toplama, değerlendirme, merkezi birime iletme, gerekli hallerde alarm durumu yaratabilme, anlık iletişim sağlayabilme özellikleri beklenmektedir.
 • Projelerde hem yazılım hem de donanım geliştirme faaliyetlerinin birlikte bulunması gerekmektedir.
 • Proje öneri dokümanında kullanılacak yazılım ve donanım platformlarının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Önerilen projelerde sinyal işleme algoritmaları, sensör füzyonu yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşıklama teknikleri, akıllı/optimum süzgeçler ve donanım üzerinde optimizasyon uygulamalarının yapılması beklenmektedir. Bu kategoride bahsedilen tekniklere dair yazılım geliştirme faaliyetleri hazır yazılım paketleri tedariği yolu ile yapılmayacaktır.
 • Yazılımların MISRA-C benzeri ilgili gömülü sistem yazılım geliştirme standartlarına uygun olması beklenmektedir.
 • Geliştirilen sistemin yazılım ve donanım dokümantasyonunun ilgili IEEE standartlarına uygun olarak üretilmesi beklenmektedir.
 • Projelerde veriye dayalı modelleme çalışmalarının yapılması tercih sebebidir.
 • Projelerde akıllı sistem geliştirme faaliyetleri şarttır. Bu bağlamda makine öğrenmesi, derin öğrenme ve çeşitli yapay zekâ tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.
 • Akıllı Sistemler ile ilgili projelerde öneriler daha belirgin olmalıdır. Bununla ilgili olmak üzere kullanılacak Akıllı Sistem/Sistemler konusunda hangi Akıllı sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin yapılan “literatür araştırması ve ön çalışma” proje teklifi ekinde verilmelidir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi: 22.02.2019
 • Çağrı Kapanış Tarihi:  11.03.2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Diğer hususlar : Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. *: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 990’ı aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi