TÜBİTAK’tan -1511- Raf Ömrünün Uzatılmasına Yönelik İleri Gıda İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı Konusu:
Bu çağrı kapsamında gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında meydana gelebilecek ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek
fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerin azaltılmasına ve raf ömürlerinin uzatılmasına yönelik yenilikçi/ileri gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu teknolojilerin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması,maliyetlerin azaltılması ve yeni pazarların oluşması açısından önem taşımaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Projelerin aşağıda belirtilenkonulardan en az birini ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

-Gıda maddelerinin mikrobiyolojik/biyokimyasal değişimlerden korunmasına ve raf ömrünün uzatılmasına yönelikyenilikçi/ileri gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve optimizasyon çalışmalarının yapılması
-Geleneksel gıdaların mevcut üretim süreçlerinin verim, maliyet, gıda güvenliği, kodekseuygunluk açısındandeğerlendirilip, işleme sistemlerinde optimizasyonlarının sağlanması ve/veya modern işleme tekniklerinin geliştirilmesi
-Gıdalarda “temiz etiket (clean label)”amaçlıişleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve  uygulanması
-Kusurlu ürün ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi Yenilikçi ekstraksiyon teknolojilerinin geliştirilmesi
-İşlenmiş suürünlerinderaf ömrü ve kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması
-Şekerli ve/veya unlu mamullerin (özellikle bebek ve çocuk ürünleri) gıda işleme zararlılarını (akrilamid vb.) ortadan kaldıracak yeni işleme tekniklerinin geliştirilmesi
-Kanatlı etlerinde raf ömrünü uzatmaya yönelik işleme teknolojilerinin geliştirilmesi
-Isıl işleme alternatif teknolojilerin (ışınlama, mikrodalga, elektrik akımı, ohmik ısıtma, yüksek basınç, UV, plazma, ultrason, vb ) geliştirilmesiya da yenilikçi yöntemler ile ısıl işlemin minimize edilmesi
-Tahıl temelli geleneksel gıdalarınmevcut teknolojilere göre daha verimli üretilmesini sağlayacak ekstrüzyon teknolojisine dayalı sistemlerin geliştirilmesi
-Fırıncılık sektörü için seçilmiş laktik asit bakterileri kullanılarak ekşi hamur üretimi ile ekmeğin tadınınve raf ömrünün iyileştirilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi
-Ambalajı açıldıktan sonra kısa sürede ve tek seferde tüketilemeyen gıdaların tüketim sürelerinin uzatılması
-Kurutulmuş meyve-sebze ürünlerinde yeni işleme teknolojilerinin geliştirilmesi

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

-Raf ömrünün piyasada mevut olan ürünlere kıyasla uzatılması
-Besin değerinin korunması/kalitesinin artırılması
-Proses zararlılarınınmimimize edilmesi
-Ürün maliyetinin azaltılması

Proje kapsamında geliştirilen ürünlerin tamamının aşağıda belirtilen koşulları sağlaması beklenmektedir:
-Biyogüvenlik kanununa uygun
-Türk Gıda Mevzuatına uygun
-Mevzuatta hüküm bulunmayan durumlar için uluslararası kabul görmüş mevzuata uygun

Çağrıya Özel Şartlar

Proje Süresi Üst Sınırı:36 ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı:3.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı:3.000.000TL
İşbirliği Yapısı:Kısıt yok
Ön Kayıt Son Tarihi*22/02/2019
Çağrı Kapanış Tarihi 15/03/2019

 

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi