TÜBİTAK’tan -1511- Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrını Amacı:

Bu çağrı ile ülkemizde sağlık verilerine yönelik veri madenciliği uygulamalarının geliştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalar neticesinde etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Çağrı Konu ve Kapsam:

Sağlık sektöründe insan sağlığına yönelik veri madenciliği teknikleri içeren aşağıdaki başlıklarda verilen yenilikçi konular bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir:

  • Teşhis, tedavi, hasta takibi süreçlerinin planlanmasına yönelik kestirimci (predictive), öngörücü (prescriptive) veya tanımlayıcı (descriptive) analizler içeren sistemler,
  • Kronik ve kritik hastalıklarda verilerin teşhise ve tedaviye yardımcı şekilde kullanılmasına yönelik sistemler,
  • Sağlık personeli ve sağlık kurumlarının performanslarının izlenmesine ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik sistemler.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda sunulacak çözümlerin aşağıda verilen ölçütler doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ölçütleri içermemesi durumunda proje çağrı kapsamında değerlendirilmeyecektir:

  • Proje çıktısının sağlık sektörüne yönelik bir kuruluşta uygulanması ve bu kuruluştan niyet mektubu alınarak proje öneri bilgileri formunun ek bölümüne eklenmesi gerekmektedir. (İlgili sağlık kuruluşunun projede yürütücü veya ortak olarak yer alması durumunda niyet mektubu koşulu aranmayacaktır.)
  • Veri madenciliği teknikleri uygulanacak olan verinin kaynağı, büyüklüğü, yapısı spesifik olarak belirtilmelidir.
  • Kişisel veri gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti gerektiren projelerde ilgili yasal zorunluluklar da göz önüne alınarak planlama yapılmalı ve bu planlama proje önerisinde belirtilmelidir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22/02/2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 11/03/2019

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi