KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı

BAŞVURU KOŞULLARI

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.

Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.

 

 Yatırım projesi süresince verilen destekler

 • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda)
 • Makine-teçhizat ve kalıp giderleri
 • Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Üretim hattı tasarım giderleri

 

Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler

 • Personel giderleri
 • Enerji giderleri

 

DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ

Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır.

 

PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI

Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması,

Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması,

Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması,

Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

 

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi