Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyete Geçen Bölge Sayısı 58’e Ulaştı

Teknolojik bağımsızlığı en aza indirmek ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirmek üzere Türkiye’de faaliyette olan 58 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4.987 firmada 49.000 kişi istihdam edilmekte olup, bugüne kadar 28.983 proje tamamlanmış, devam eden 8.387 proje bulunmaktadır.

4691 sayılı kanun bilindiği üzere belirli bir üniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitü imkanlarını kullanarak geliştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bölgelerde proje geliştiren işletmeleri kapsamakta. Kanun kapsamında bölge içerisinde geliştirilen projeler için;

Teknokent Şirketleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

  • Kurumlar vergisi teşviği
  • Ücret damga vergisi teşviği
  • Gelir vergisi stopajı
  • KDV istisnası
  • Sigorta prim desteği

muafiyetleri söz konusu olmakta.  Bu muafiyetlerden, Kurumlar Vergisi Teşviği ve KDV istisnası özellikle yazılım geliştiren firmalar için oldukça önemli.

Teknokentler’de yer almak isteyen işletmeler iki temel şartı yerine getirmeliler:

Başvuru sahibi, Teknokent’e giriş aşamasında Teknokent Yönetici Şirket’ine sunabileceği Ar-Ge niteliğinde bir projeye sahip olmalı ve Teknokent’e kabul edilen işletme bu bölge dahilinde yapacağı diğer Ar-Ge çalışmalarını da sistematik olarak projelendirme yeteneğine sahip olmalıdır. Teknokent’lerde 4691 sayılı kanuna ilişkin indirimler proje bazlı yapılmakta olup başvuru aşamasında ve daha sonraki aşamalarda işletme tarafından sunulacak olan projeler, Teknokent yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Proje yönetim ve değerlendirme süreçleri ile Teknokentlerin işletmelere sağlayacağı ofis ve benzeri unsurlar için teknoparkta bulunulan işletme değişen oranlarda kira bedeli ödemektedir. Kira rayiçlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünde, Teknokentlerde bulunan işletmenin sürekli olarak proje üretmesi ve yönetimini gerçekleştirmesi gerekecektir.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi