Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

Bilindiği üzere, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır. Başvuru sürecinin ilk aşaması olan konsorsiyum oluşturacak firmalarla görüşmeler tamamlanmıştır.

1 Kasım 2018 itibariyle proje başvurusu yapılmaya başlamıştır. Öncelikle başvuru yapacak olan konsorsiyumun (projenin) yürütücü kuruluşu, sistemden Ön Kayıt Formu ve Taahhütnameyi oluşturup çıktısını proje ortakları ile beraber her sayfası paraflı ve kaşeli olmak üzere imzalayacaktır. Diğer ön kayıt belgeleri ise her bir ortak için ayrı ayrı alınmalıdır. Daha sonra Ön Kayıt Formu ve ilgili belgeler TÜBİTAK’a iletilmelidir. Ön kayıt belgeleri içine Beyanname de yürütücü kuruluş tarafından doldurulup kaşelenip, imzalanarak eklenmelidir. Beyannamede yürütücü kuruluşun çağrıya başvuru koşullarından en az birinin işaretlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra ön kayıt onayı beklenmeden proje başvurusunun diğer bölümleri doldurulabilir.

Bizi takip etmeye devam edin…

 

Çağrı Hedefleri: Bu çağrı (SAYEM birinci faz) kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 1. Yol Haritası kapsamında geliştirilecek yüksek teknoloji sınıfındaki ürün veya ürün gruplarının tanımlanması ve EK1 de yer alan kodlarla gerekçelendirilerek eşleştirilmesi
 2. Yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirilebilmesi için süreçler, yenilik ağının yönetim modellinin belirlenmesi, Yol Haritasının oluşturulması, risk analizi çalışmalarının yapılması

iii. SAYEM ikinci faz kapsamında sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak Yol Haritasındaki yerinin belirtilmesi.

 1. SAYEM birinci fazın sonucunda oluşacak konsorsiyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ihtiyaç duyulması halinde nasıl genişletileceğine ilişkin planlanmanın yapılması
 2. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol çerçevesinde belirlenmesi
 3. SAYEM iş birliğini oluşturacak üyelerin belirlenerek konsorsiyum iş birliği anlaşmasının hazırlanması

Devamı..

 • Çağrı Bütçesi : 2.000.000 TL
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı : 150.000 TL
 • Proje Süresi Üst Sınırı : 9 Ay
 • Desteklenen Giderler: Personel Seyahat
 • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
 • Toplantı Tanıtım Organizasyon
 • Genel Giderler ( % 10 )
 • Destek Oranı KOBİ : %100 Büyük Ölçekli Kürülüş : %100

Ön Kayıt Sön Başvuru Tarihi : 30 KASIM 2018

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi