Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Projesi ile 1 Milyon Dolar Destek

Desteğin Amacı:

Firmaların küresel ölçekteki firmalara nihai / ara mamül ihracatı gerçekleştirebilmek için gerekli;
a. Seri üretime yönelik olmayan teçhizat
b. Test cihazı
c. Yurtdışı Ofis – Depo Açma
d. Yazılım Alımı
e. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
f. Sertifikasyon, Test, Analiz ve Ürün Doğrulama Çalışmalarıkapsamındaki giderlerine destek sağlamak.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir.

Küresel Ölçekteki Tedarikçi Şartları:

  • Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz yurt dışındaki firmalar (örnek; Fortune 500 firmaları ya da marka değerine sahip lokal tedarikçiler.)
    • Küresel ölçekteki işletmeye ya ilk defa ihracat gerçekleştirilmesi ya da zaten ihracat gerçekleştirilen firmaya farklı bir ürün grubunun ihracatının gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir.
    • Küresel ölçekteki potansiyel müşteri işletmenin taleplerine ilişkin ıslak imzalı ya da imzasız iletişim yazıları proje dosyasında sunulmalıdır.

Küresel Tedarik Zinciri Projesi Destek Kalemleri ve Miktarları:

Alet/Teçhizat: seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Üst limit bulunmamaktadır.

Yurtdışı Ofis/Depo: Küresel firmanın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda veya tedarik ve iletişim süreçlerinin aksamaması adına yurt dışında açılacak ofis ve depo için kira bedeli desteklenmektedir. Üst limit bulunmamaktadır.

Yazılım: Yeni yazılım tedariği veya mevcut yazılımların güncellenmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilebilir. Üst limit bulunmamaktadır.

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Alınması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küresel firmaya yapılan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarikçi firmaya yapacağı ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Destek üst limiti 100.000 Dolar’dır

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama: Test/analiz ve ürün doğrulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süreçleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. Üst limit bulunmamaktadır.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri, seri imalat süreçlerinin iyileştirilmesinden ziyade firmanın ürün geliştirme ve test altyapısının iyileştirilmesine yönelik destek vermektedir. Buna karşın; eğitim, danışmanlık, yazılım ve sertifikasyon desteklerinden faydalanılmaktadır. KTZ Yetkinlik Projesi destek kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Bakanlıkça verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamamaktadır.

Destek Üst Limiti
Destek Üst Limiti: 1.000.000 Dolar
Destek Oranı: %50
Proje Süresi: 2 Yıl

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi