Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

Desteğin Amacı:

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmış olup, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.

 

Başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacaktır. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK TEYDEB’e bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurularını hazırlayacaklardır.

Bu aşamanın devamında ise 1 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar ön kayıt başvurusu yapılacaktır

Bu çağrının konusu olan birinci fazda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojilik  ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı Hedefleri: Bu çağrı (SAYEM birinci faz) kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 1. Yol Haritası kapsamında geliştirilecek yüksek teknoloji sınıfındaki ürün veya ürün gruplarının tanımlanması ve EK1 de yer alan kodlarla gerekçelendirilerek eşleştirilmesi
 2. Yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirilebilmesi için süreçler, yenilik ağının yönetim modellinin belirlenmesi, Yol Haritasının oluşturulması, risk analizi çalışmalarının yapılması

iii. SAYEM ikinci faz kapsamında sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak Yol Haritasındaki yerinin belirtilmesi.

 1. SAYEM birinci fazın sonucunda oluşacak konsorsiyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ihtiyaç duyulması halinde nasıl genişletileceğine ilişkin planlanmanın yapılması
 2. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol çerçevesinde belirlenmesi
 3. SAYEM iş birliğini oluşturacak üyelerin belirlenerek konsorsiyum iş birliği anlaşmasının hazırlanması

 

 • Çağrı Bütçesi : 2.000.000 TL
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı : 150.000 TL
 • Proje Süresi Üst Sınırı : 9 Ay
 • Desteklenen Giderler: Personel Seyahat
 • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
 • Toplantı Tanıtım Organizasyon
 • Genel Giderler ( % 10 )
 • Destek Oranı KOBİ : %100 Büyük Ölçekli Kürülüş : %100

Ön Kayıt Sön Başvuru Tarihi : 30/11/2018

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

İş birliği Yapısı: Ortaklı başvuru yapılmalıdır

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi