2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

Çağrı Başlığı : Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Hedefler

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir

Beklenen Etkiler:

Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir

 

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay

Çağrı Bütçesi: 200.000.000 TL

Maksimum Proje Bütçesi: 50.000.000 TL

Çağrı Kapanış Son Tarihi:  31.12.2018

Destek Oranı: KOBİ %75 * Büyük Ölçekli Kuruluş %60

İşbirliği Yapısı : Çağrıya ortaklı başvuru yapılabilir

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Desteklenen Giderler:

  • Personel Gideri
  • Seyahat Gideri
  • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • Malzeme ve Sarf Alımları
  • Genel Giderler

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi