2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Yayınlandı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarıyla bugüne kadar oluşturulan, Ar-Ge yapılanması, Ar-Ge yapabilme becerisi, bilgi birikimi, üniversite-sanayi işbirliği gibi kazanımların üzerine, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine daha etkin ve verimli katkı sağlaması amacıyla; “TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiştir. Bu program kapsamında; TEYDEB’ in birden çok programda, farklı mevzuatlar ile sağladığı destekler tek bir mevzuat çerçevesinde çağrı tabanlı olarak sağlanacaktır.

“Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) oluşturulmuştur. TÇP’ de 2018 yılı içerisinde açılmış ve açılması planlanan çağrılara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2018 yılı, mevcut destek programlarından; “Yenilik Destek Programı” na geçiş yılı olup;  süreç tamamlandığında, sadece “Yenilik Destek Programı” kapsamında açılan çağrılarla destekler devam edecektir.

Makine İmalat Teknolojileri Öncelikli alanında 2018 yılı içerisinde açılacak çağrı Başlıklarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Çok Eksenli Hareket Kontrolörü (Motion Controller) Geliştirilmesi
 • Çok-Modüllü İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • İleri Düzey Takım Tezgâhlarının Geliştirilmesi

Çağrılar ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için bizimle iletişime geçin

Enerji Öncelikli alanlarında 2018 yılı içerisinde açılacak çağrı Başlıklarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Karbondioksit Yakalama ve Tutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Buhar ve Gaz Türbini Pilot Demonstrasyonu
 • Verimli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öncelikli alanlarında 2018 yılı içerisinde açılacak çağrı Başlıklarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Genişbant Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Performans Artırmaya Yönelik Teknolojiler
 • Taşınabilir Cihazlara Yönelik Gömülü Sistem ve Bileşenleri
 • Mobil Cihazlar Üzerinde Çalışabilecek Ağ Teknolojileri

Sağlık Teknolojileri Öncelikli alanında (biyomedikal, biyomalzeme ve tanı kitleri dâhil) 2018 yılı içerisinde  açılacak çağrı Başlıklarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Biyomedikal Ekipmanlar-Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörleri
 • Kardiyak Destek Teknolojileri ve Cihazlarının Geliştirilmes
 • Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi