Tech-InvesTR – Girişim Sermayesi Destekleme Programından 20 Milyon TL Destek

TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısının tanıtım toplantısıekosistemin önemli paydaşlarının katılımı ile 12 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ:

– Erken aşama teknoloji tabanlı Girişim Şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,

– Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi

– Ülkemizde Girişim Şirketlerini destekleyen Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirilmesi ve bu süreçlerin kamunun katkılarıyla iyileştirilmesi,

– TTO, TGB ve AA’lar üzerinden erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,

– TTO, TGB ve AA’lar da girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

KİMLER BAŞVURABİLİR

Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden;

Teknoloji Transfer Ofisleri:

Teknoparklar

Yeterlik Kararı Verilmiş Araştırma Altyapıları

HİBE DESTEĞİN ŞARTLARI:

Sermaye Birikimi Şartı:

Fonun yatırımlardan çıkışı sonrasında TÜBİTAK hibe tutarının Kuruluşlarda (TTO, TGB, AA) birikerek gelecek dönemde yine erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin fonlamasında kullanılması sağlanacaktır.

Tecrübe Birikimi Şartı:

Fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımı hedeflenmektedir. Kuruluşlardan (TTO, TGB, AA) en az bir temsilcinin her yıl en az 3 durum tespit (due diligence) çalışmasında yer alması, bu kişilerin, fon yönetimi konusunda şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması beklenmektedir.

YATIRIM ALACAK ERKEN AŞAMA TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİM ŞİRKETİNDE ARANAN ŞARTLAR

 Kuruluş Yılı

  • Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmiş olan KOBİ ölçeğindeki şirketler

Ar-Ge Yenilik Desteği

  • Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteği devam eden KOBİ ölçeğindeki şirketler

HİBE DESTEK TUTARI

TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir Kuruluşa tahsis edebileceği hibe destek tutarı :

  • asgari 2 (iki) milyon TL
    • azami 20 (yirmi) milyon TL

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi