TÜBİTAK – 1003– Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri Çağrısı

Amaç ve Hedefler

Bu çağrı kapsamında;

a) Genişbant haberleşme ağları için iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi: Genişbant haberleşme ağlarında yenilikçi iletişim teknikleri için ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesi, ve bu ağlarda yer alacak cihazların tüm iletişim katmanlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlayan haberleşme yazılım ve donanım platformlarının tasarımı ve geliştirilmesi, ölçeklenebilir deneysel ağ yapılarının oluşturulması,

b) Genişbant haberleşme ağları için veri ve sinyal işleme, veri kaydetme sistemlerinin geliştirilmesi: Genişbant haberleşme ağları için ölçeklenebilir, dağıtık, yüksek veri hızı sağlayan, etkin veri işleme ve kaydetme yeteneklerine sahip sistemlerin gerçeklenmesi,

amaçlarına yönelik Genişbant Yeni Nesil İletişim Teknolojilerinin uygulamasına özgü performans gereksinimlerini sağlayan, araştırma bileşeni yüksek, yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Çağrıya Özel Hususlar

· Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.
· Orta ve büyük ölçekli projeler en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir. 2. Aşama proje başvuruları ile birlikte, alt proje tanımlı başvurular için, Protokol belgesi sunulmalı ve alt projelerin başvuru sisteminde de tanımlanması unutulmamalıdır. Alt proje tanımlı başvurularda, 2. Aşama başvurusu ile sunulan bütçe, projeler bazında ayrılmalıdır.
· Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
· Orta ve büyük ölçekli projelerin, üniversite ve özel sektörün ekip bazında işbirliği ile hazırlanmış olması zorunludur.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Küçük Ölçek: Maksimum 24 ay – Maksimum 500.000 TL
Orta Ölçek : Maksimum 36 ay – 500.001 – 1.000.000 TL
Büyük Ölçek : Maksimum 36 ay – 1.000.001 – 2.500.000 TL

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22 Haziran 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi