TÜBİTAK’tan -1003- Robot Tasarımı ve Mimarisi Çağrısı

Amaç ve Hedefler

Çağrı kapsamında aşağıda verilen konuları içeren Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi öngörülmektedir:
· Bu alanda hâlihazırda robotik çözüm sunulmuş bir işi, tamamen yenilikçi bir tasarımla, ölçülebilir şekilde daha verimli yapabilecek bir çözüm sunulması,
· Daha önce robotik çözüm uygulanmamış bir alanda, yenilikçi bir tasarım ile robotik bir çözüm sunulması,
· Mikro/nano ölçekte robot tasarımı ve gerçeklenmesi.
· Çoklu sensör entegrasyonu, sensör füzyonu kullanarak yenilikçi otonom bir sistem geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
· Günümüz teknoloji seviyesi, hem veri elde edilen farklı kaynakların sayısını, hem de elde edilen veri miktarını bir hayli arttırmıştır. Elde edilen bu büyük miktardaki veriyi doğru şekilde kullanmak birçok uygulama için kritik bir önem taşımaktadır. Birçok sensörden gelen veriyi birleştirmek, hızlı şekilde anlamlandırmak için günümüz yaklaşımlarından farklı, daha gürbüz sensör füzyon teknikleri geliştirilmesi.
· Klasik robot kontrol mimarileri (Hiyerarşik/Tepkisel/Hibrit) yerine akıllı mimariler geliştirilmesi,
· Öğrenebilen, sosyal etkileşim içinde olan robotlar için yenilikçi, bilişsel tabanlı mimari sistemleri geliştirilmesi.

Çağrıya Özel Hususlar

·Önerilecek projeler küçük, orta ve büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
·İkinci Aşama proje başvuruları ile birlikte, alt proje tanımlı başvurular için, Protokol belgesi sunulmalı ve alt projelerin başvuru sisteminde de tanımlanması unutulmamalıdır. Alt proje tanımlı başvurularda, 2. Aşama başvurusu ile sunulan bütçe, projeler bazında ayrılmalıdır.
· Önerilecek projelerde yürütücü kuruluşun veya alt proje yürütücü kuruluşunun Üniversite olması zorunludur.
· Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
· Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek her bir bütçe kaleminin toplam bütçenin %50’sini geçmemesi beklenmektedir.
· Söz konusu çağrı programının ARDEB bünyesinde gerçekleştiği göz önünde bulundurularak çalışmaların bilimsel araştırma niteliğinin bulunması beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Küçük Ölçek: Maksimum 24 ay – Maksimum 500.000 TL
Orta Ölçek : Maksimum 36 ay – 500.001 – 1.000.000 TL
Büyük Ölçek : Maksimum 36 ay – 1.000.001 – 2.500.000 TL

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22 Haziran 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi