TÜBİTAK’tan -1003- Şarj Ekosistemi Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan şarj altyapısının iyileştirilmesini sağlayacak teknolojileri, araç dışı şarj ihtiyacını azaltacak menzil uzatıcı sistemleri ve araç dışı şarj sürelerini kısaltacak teknolojileri kapsamaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Amaç ve Hedefler

Bu çağrının temel amacı, şarj altyapısının kullanılabilirlik, rahatlık, performans ve maliyet açılarından elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılayabilmesi için elektrikli araçların (elektrikli bisiklet, binek otomobil, kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon, iş makineleri vb.) batarya şarj işlemlerinde kullanılabilecek yenilikçi ve yerli güç elektroniği sistemlerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktır. Sunulan projelerin konusu, aşağıdaki alt amaçlardan birine veya birkaçına yönelik olabilir:

 • Araç üstü ve araç dışı şarj sistemleri geliştirmek
 • Kablosuz şarj sistemleri geliştirmek
 • Elektrikli araçları şarj etmek için akıllı şebeke çözümlerine entegre edilebilecek şebekeden araca, araçtan şebekeye enerji aktarabilen şarj cihazı tasarlamak
 • Elektrikli araçlar için, tasarım, enerji yönetimi, kontrol stratejisi ve maliyet konularını göz önünde bulundurarak, içten yanmalı motorlar veya yakıt pilleri gibi teknolojilerin menzil uzatıcı olarak kullanıldığı şarj sistemleri geliştirmek

Çağrının hedefi, proje önerilerinde geliştirilmesi hedeflenen ürünler için, günümüz ticari ürünleri ile ulaşılmış olan en iyi verim, maliyet/kW, kW/hacim ve kW/ağırlık değerlerini yakalamak ve geçmektir.

Çağrıya Özel Hususlar

 • Bu çağrı kapsamında önerilecek projeler, orta veya büyük ölçekli hazırlanabilir.
 • Projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı 1 ana ve en az 1 en fazla 3 alt projeden oluşması gerekmektedir.
 • Projelerde özel sektör – üniversite işbirliği zorunludur.
 • Projelerde ana projenin kurumu, üniversite olmalıdır.
 • İkinci aşama proje başvuruları ile birlikte, alt proje tanımlı başvurular için, Protokol
  belgesi sunulmalı ve alt projelerin başvuru sisteminde de tanımlanması
  unutulmamalıdır. Alt proje tanımlı başvurularda, ikinci aşama başvurusu ile sunulan
  bütçe, projeler bazında ayrılmalıdır.
 • Proje bütçesi dağılımlarında aşağıda yer alan sınırlamalara uyulması önerilmektedir:
 • Makine-Teçhizat faslı bütçesi toplam bütçenin %40’ını,
 • Yardımcı Personel faslı bütçesi, ilgili kurum bütçesinin %50’sini geçmemesi.
 • İkinci aşama başvurularında sunulması gerekli olan Yasal/Özel İzin Belgesi ile Etik
  Kurul Onay Belgesinin alınmasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde
  bulundurularak, söz konusu belgelerin temin sürecinin ilgili tüm kurum/kuruluşlarla
  irtibata geçilerek ivedilikle başlatılması önerilmektedir

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Küçük Ölçek: Maksimum 24 ay – Maksimum 500.000 TL
Orta Ölçek : Maksimum 36 ay – 500.001 – 1.000.000 TL
Büyük Ölçek : Maksimum 36 ay – 1.000.001 – 2.500.000 TL

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22 Haziran 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi