TÜBİTAK – 1003–Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri Çağrısı

Çağrı kapsamında Açık Kaynak ve Özgür Yazılım dünyasında; kullanıcı dostu arayüzü ve etkin araçları olan, yaratıcılığı ve üretkenliği arttıracak, yeni uygulama veya uluslararası platformlarda kabul görmüş ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik ürün odaklı, Ar-Ge niteliği olan Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

Amaç ve Hedefler

Türkçe arayüz ve destek sistemleri çağrısı kapsamında değerlendirilecek projelerin aşağıdaki ve benzeri konular üzerine odaklanması beklenmektedir:

  • Uluslararası platformlarda kabul görmüş ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi,
    · Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar için Türkçe arayüz ve destek sistemlerinin geliştirilmesi,
    · Gerçek zamanlı doğal dil işleme araçları.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya Özel Hususlar

Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
· Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bu projeler 1 ana ve en az 1, en fazla 3 alt projeden oluşmalıdır) ve projelerde özel sektör-üniversite ortaklığı zorunludur.
· Özel sektörün önerdiği küçük ölçekli projelerde üniversite işbirliği önerilmektedir.
· İkinci aşama proje başvuruları ile birlikte, alt proje tanımlı başvurular için, Protokol belgesi sunulmalı ve alt projelerin başvuru sisteminde de tanımlanması unutulmamalıdır. Alt proje tanımlı başvurularda, 2. aşama başvurusu ile sunulan bütçe, projeler bazında ayrılmalıdır.
· Proje bütçesi dağılımlarında aşağıda yer alan sınırlamalara uyulması uyulması tavsiye edilmektedir: Ø Hizmet alımı bütçesinin toplam bütçenin %20’sini,
Ø Makine-teçhizat alımı bütçesinin toplam bütçenin %20’sini,
Ø Yardımcı personel bütçesinin toplam bütçenin %40’ını geçmemesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Küçük Ölçek: Maksimum 24 ay – Maksimum 500.000 TL
Orta Ölçek : Maksimum 36 ay – 500.001 – 1.000.000 TL
Büyük Ölçek : Maksimum 36 ay – 1.000.001 – 2.500.000 TL

Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  22 Haziran 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi